2015. gads

Drukas versija

2015. gada 13. novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2015.gada 13.oktobra lēmums Nr.93 „Par Tiesnešu konferences sasaukšanu un darba kārtības apstiprināšanu”

2015.gada 26.oktobra lēmums Nr.98 „Par Tiesnešu konferences un elektroniskās tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Tiesnešu konferences darba kārtība

Tiesnešu konferences materiāli

Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča pārskats par Tieslietu padomes darbu

Pārskats par Tieslietu padomes darbību (2014.gada 5.septembris - 2015.gada 13.novembris)

Tieslietu ministra Dzintara Rasnača prezentācija par akualitātēm tiesu sistēmā

Latvijas Tiesnešu mācību centra informācija Tiesnešu konferencei

  • Tiesnešu pašpārvaldes institūciju atskaites:

Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Visvalža Sprudzāna ziņojums Tiesnešu konferencē

Tiesnešu disciplinārkolēģijas atskaite (2014.gads - 2015.gada novembris)

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atskaite (2014.gada 5.septembris - 2015.gada 13.novembris)

  • Par konferenci

Tiesnešu konferencē aktualizē tiesu komunikācijas nozīmi


2015. gada 5. novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2015.gada 26.oktobra lēmums Nr.97 „Par Tiesnešu elektroniskās konferences sasaukšanu, e-konferences un e-vēlēšanu norises plāna apstiprināšanu”

2015.gada 26.oktobra lēmums Nr.98 „Par Tiesnešu konferences un elektroniskās tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu”

Tiesnešu 2015.gada 5.novembra e-Konferences un e-Vēlēšanu organizēšanas un norises plāns

Par Tiesnešu konferencē lemto

Tiesneši ievēl Tieslietu padomes un disciplinārkolēģijas pārstāvjus, kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanām būs otrā kārta

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēl Zemgales apgabaltiesas tiesnesi Terjuhanu


2015. gada 2. marts

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2015.gada 9.februāra lēmums Nr.26 „Par Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

2015.gada 18.februāra lēmums Nr.27 „Par Tiesnešu e-Konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

2015.gada 18.februāra lēmums Nr.28 „Par 2015.gada 2.marta Tiesnešu e-Konferences vadītāja un sekretāra apstiprināšanu

2015.gada 18.februāra lēmums Nr.29 „Par 2015.gada 2.marta Tiesnešu e-Konferences Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Par Tiesnešu konferencē lemto

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēl Artūru Freibergu