2014. gads

Drukas versija

2014. gada 12. septembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

 2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.44 “Par Tiesnešu pašpārvaldes institūciju 2014.gada vēlēšanu organizēšanu un norises plāna apstiprināšanu

2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.46 “Par tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.47 “Par klātienes un neklātienes konferenču vadītāja un sekretāra apstiprināšanu

Par Tiesnešu konferencē lemto

Pārvēlēti tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvji


 2014. gada 5. septembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

1)      2014.gada 16.jūnija lēmums Nr.39 “Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

2)      2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.44 “Par Tiesnešu pašpārvaldes institūciju 2014.gada vēlēšanu organizēšanu un norises plāna apstiprināšanu

3)      2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.45 “Par Tieslietu padomes vēlēšanu norisi

4)      2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.47 “Par klātienes un neklātienes konferenču vadītāja un sekretāra apstiprināšanu

Tiesnešu konferences darba kārtība

Par tiesnešu konferencē apspriesto un lemto

Konferencē norāda uz Tieslietu padomes nozīmi tiesiskuma veicināšanā un nepieciešamību stiprināt tās autoritāti

Tieslietu padomes priekšsēdētājs iezīmē svarīgākos padomes turpmākos uzdevumus

Latvijas tiesnešu konferences viesi - Lietuvas, Polijas un Gruzijas Augstāko tiesu tiesneši

Tiesnešu konference atkārtoti pārvēl visus Tieslietu padomes locekļus

Tiesnešu konferences materiāli

Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča referāts

Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Visvalža Sprudzāna ziņojums

Tiesnešu discipinārkolēģijas priekšsēdētāja Pētera Dzalbes ziņojums

Visi konferences materiāli - Augstākās tiesas biļetenā Nr.9/ 2014 oktobris (50. - 77.lpp.)