2013. gads

Drukas versija

2013. gada 1. novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2013. gada 22. augusta lēmums Nr.63 „Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

2013. gada 12. septembra lēmums Nr.64 „Par 2013. gada 1. novembra Tiesnešu konferences darba kārtības noteikšanu

Konferences darba kārtības projekts

2013. gada 12. septembra lēmums Nr.65 „Par 2013. gada 1. novembra Tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Par konferencē apspriesto un lemto

Tiesnešu konferencē - arī par Augstākās tiesas struktūras maiņu

Tiesnešu konferences materiāli

Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča ziņojums Latvijas Tiesnešu konferencē

Tieslietu ministra Jāņa Bordāna uzruna

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekānes Kristīnes Stradas-Rozenbergas uzruna

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja Gunāra Aigara pārskats par kolēģijas darbu

Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Visvalža Sprudzāna pārskats par komisijas darbu

Visi materiāli – Augstākās tiesas Biļetenā Nr.7 (23.–66.lpp)


2013. gada 4. oktobris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2013. gada 22.augusta lēmums Nr.62 „Par elektroniskās Tiesnešu konferences sasaukšanu

2013. gada 16.septembra lēmums Nr.66 „Par 2013.gada 4.oktobra Tiesnešu elektroniskās konferences darba kārtības, organizēšanas un norises plāna un atklāšanas laika apstiprināšanu

2013. gada 16.septembra lēmums Nr.67 „Par 2013.gada 4.oktobra Tiesnešu elektroniskās konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu un Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu

Par Tiesnešu konferencē apspriesto un lemto

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants