2012. gads

Drukas versija

2012. gada 2. novembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2012. gada 1. oktobra lēmums Nr.69 „Par Tiesnešu konferences sasaukšanu un darba kārtības noteikšanu

Konferences darba kārtība

2012. gada 19. oktobra lēmums Nr.71 „Par 2012.gada 2.novembra tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Par Tiesnešu konferencē apspriesto un lemto

Tiesnešu konference uzklausa izpildvaras, Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārskatus

Tiesnešu konferences materiāli

Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča ziņojums Latvijas Tiesnešu konferencē

Tieslietu ministra Jāņa Bordāna uzruna

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekānes Kristīnes Stradas-Rozenbergas uzruna

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja Gunāra Aigara atskaites ziņojuma tēzes

Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Visvalža Sprudzāna pārskats par komisijas darbu

Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja Pētera Dzalbes pārskats par disciplinārkolēģijas darbu

Augstākās tiesas Biļetens Nr.6


2012. gada 21. septembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2012. gada 18. jūnija lēmums Nr.52 „Par Tiesnešu elektroniskās konferences sasaukšanu

2012. gada 27. augusta lēmums Nr.64 „Par Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plāns

2012. gada 27. augusta lēmums Nr.65 „Par 2012. gada 21. septembra Tiesnešu elektroniskās konferences Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu un konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Par Tiesnešu konferencē apspriesto un lemto

              Ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija


2012. gada 24. maijs

Tieslietu padomes lēmumi par konferences sasaukšanu

2012.gada 7.maija lēmums Nr.30 „Par Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

Tiesnešu elektroniskās konferences (e-konferences) organizēšanas un norises plāns

2012.gada 7.maija lēmums Nr.31 „Par 2012.gada 24.maija Tiesnešu elektroniskās konferences vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Tiesnešu ētikas komisiju vēlēs elektroniskā konferencē

Par Tiesnešu konferencē apspriesto un lemto

Tiesnešu e-konferencē ievēlēta Tiesnešu ētikas komisija