Konferences nolikums

Drukas versija

Tiesnešu konferences nolikums apstiprināts ar Tieslietu padomes 2011. gada 22. februāra lēmumu.

Ar 2012. gada 7. maija lēmumu Tiesnešu konferences nolikumā izdarīti grozījumi, nosakot, ka konference var notikt arī elektroniski (e-konference) un tiesnešu pašpārvaldes institūcijas e-konference var ievēlēt aizklātās elektroniskās vēlēšanās.

Ar Tieslietu padomes 2013.gada 28.oktobra lēmumu izdarīti grozījumi Tiesnešu konferences nolikumā, nosakot, ka konferences sēdi un tajā pieņemtos lēmumus fiksē audioierakstā. Konferences sēdes gaitu var fiksēt, izmantojot attēlu ierakstus.

Ar Tieslietu padomes 2015.gada 26.oktobra lēmumu izdarīti grozījumi tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanu kārtībā.

Tiesnešu konferences nolikumu skatiet šeit