Konferences kompetence

Drukas versija

Tiesnešu konferences kompetence noteikta likuma „Par tiesu varu” 92. pantā.

 Tiesnešu konference:

1)      izskata aktuālus tiesu prakses jautājumus;

2)      iesniedz Augstākās tiesas priekšsēdētājam iesniegumus par tiesību normu interpretācijas jautājumiem, kuri būtu jāapspriež Augstākās tiesas plēnumam;

3)      apspriež materiālās un sociālās nodrošināšanas un citus būtiskus tiesnešu darba jautājumus;

4)      aizklāti balsojot, ievēlē Tieslietu padomes locekļus uz četriem gadiem;

5)      aizklāti balsojot, ievēlē tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju uz četriem gadiem;

6)      aizklāti balsojot, ievēlē Tiesnešu disciplinārkolēģiju uz četriem gadiem;

7)      aizklāti balsojot, ievēlē Tiesnešu ētikas komisiju uz četriem gadiem;

8)      apstiprina Tiesnešu ētikas kodeksa normas.