2020. gads

Drukas versija

08.10.2020.

Nr.50. Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2021.gadam

Nr.49. Par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2021.gadam 

Nr.48. Par Administratīvās apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

 

28.09.2020.

Nr.47. Par Civilprocesa likuma 32.1 pantu

Nr.46. Par grozījumiem Rajona (pilsētu) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā

Nr.45. Par tiesneša amata vietu pārcelšanu un tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā

Nr.44. Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

 

21.09.2020.

Nr.43. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Nataļjai Saratovai

Nr.42. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Līgai Supei

Nr.41 Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Zanei Aldiņai

 

09.09.2020.

Nr.40. Par tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

 

10.07.2020.

Nr.39. Par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un starpnozaru prioritārajiem pasākumiem 2021. - 2023.gadu budžetā

Nr.38. Par Augstākās tiesas prioritārajiem pasākumiem 2021. - 2023.gadu budžetā

Nr.37. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

 

03.07.2020.

Nr.36. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Edgaram Biezajam

Nr.35. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Dainim Slišānam

Nr.34. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Sanitai Babrei

Nr.33. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Ingai Serafimovai

Nr.32. Par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.31. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.30. Par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja iecelšanu

 

12.06.2020.

Nr.29. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

 

08.06.2020.

Nr.28. Par ģenerālprokurora amata kandidātu

 

11.05.2020.

Nr.27. Par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

05.05.2020.

Nr.26. Par tiesneses Dzintras Baltas pārcelšanu

Nr.25. Par tiesneses Ievas Višķeres pārcelšanu

Nr.24. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Gunai Troikai

Nr.23. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesi Līgai Cielavai

 

22.04.2020.

Nr.22. Par Tiesnešu konferenci

 

15.04.2020.

Nr.21. Par senatoru skaitu Augstākās tiesas departamentos

Nr.20. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību

 

30.03.2020.

Nr.19. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

Nr.18. Par grozījumu Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtībā

Nr.17. Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu  

Nr.16. Par konkursu uz ģenerālprokurora amatu

 

09.03.2020.

Nr.15. Par Tiesnešu izdienas pensiju likumu

Nr.14. Par grozījumiem likumā "Par tiesu varu", Valsts civildienesta likumā un Satversmes tiesas likumā

Priekšlikumi grozījumiem likumā "Par tiesu varu"

Priekšlikumi grozījumiem Valsts civildienesta likumā

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Nr.13. Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja iecelšanu

 

06.03.2020.

Nr.12. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāns Tiesnešu neklātienes konferencē 2020.gada 31.martā

 

10.02.2020.

Nr.11. Par tiesvedību ilguma izvērtēšanu

Nr.10. Par grozījumiem Tiesnešu amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksēmena kārtošanas kārtībā

Nr.9. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.8. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.7. Par Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.6. Par Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.5. Par tiesnešu konferences sasaukšanu

Nr.4. Par maksātnespējas administratoru eksaminācijas komiisijas locekli

 

28.01.2020.

Nr.3. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Silvijai Kuškinai

 

10.01.2020.

Nr.2. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Edītei Turkopulei

Nr.1. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Līgai Ašitokai