Goda tiesneši

Drukas versija

Tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību, Tieslietu padome (līdz 2018.gadam – Saeima pēc Tieslietu padomes, vēl iepriekš – pēc  Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai tieslietu ministra priekšlikuma) var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu.

Pirmie Goda tiesneša nosaukumi piešķirti 2009.gadā. 

 


Māra Marija Čerkasova
Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2009.gada 12.februārī
 
Rīgas apgabaltiesas tiesnese no apgabaltiesas izveidošanas 1995.gadā līdz 2008. gadam. Pirms tam divdesmit četrus gadus strādājusi prokuratūrā.  


 


Kārlis Valdemiers
Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2009.gada 17.decembrī
 
Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs no apgabaltiesas izveidošanas 1995.gadā līdz 2009.gadam. Pirms tam deviņpadsmit gadus bijis Rēzeknes pilsētas tiesas priekšsēdētājs. Apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 2009.gadā. 


 


Roberts Lazdāns
Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2010.gada 21.janvārī
 
Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis no 1996.gada līdz 2009.gadam, no 2000.gada arī apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājs un apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks. Pirms tam divdesmit septiņus gadus strādājis prokuratūrā.


 


Aiva Zariņa
Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2011.gada 17.martā
 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese no 1995.gada līdz 2011.gadam. Pirms tam trīsdesmit gadus bijusi Rīgas pilsētas Centra (Kirova) rajona tiesas tiesnese, divdesmit piecus no tiem - tiesas priekšsēdētāja. Apbalvota ar IV šķiras Triju zvaigžņu ordeni 2011.gadā un Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi 2008.gadā. 


 


Pāvels Gruziņš
Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2011.gada 12.maijā
 
Augstākās tiesasSenāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs kopš Senāta izveidošanas 1995.gadā līdz 2011.gadam. Par Augstākās tiesas tiesnesi sācis strādāt 1986.gadā, 1990.gadā ievēlēts par Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju. 1990.-2011.gadā bijis arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Pirms Augstākās tiesas bijis Rīgas pilsētas Maskavas rajona tiesas tiesnesis un Limbažu rajona tiesas priekšsēdētājs. Apbalvots ar III šķiras Triju zvaigžņu ordeni 2011.gadā un Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi 2008.gadā.


 


Valda Eilande
Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2013.gada 12.septembrī

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatore 2000.–2009.gadā. Augstākās tiesas tiesnese no 1990.gada. Pirms tam – Rīgas pilsētas Maskavas rajona tautas tiesas tiesnese17 gadus strādājusi prokuratūrā. No 1994.gada piecreiz atkārtoti ievēlēta par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no tiesnešu vidus, desmit gadus bijusi Augstākās tiesas plēnuma sekretāre, desmit gadus Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle. Bijusi Latvijas Tiesnešu biedrības viceprezidente, Latvijas Tiesnešu mācību centra valdes priekšsēdētāja. Apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi 2008.gadā, Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu 2006.gadā. Saņēmusi Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada tiesnesis – 2008”.


 


Rolands Krauze
Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators 1995.–2005.gadā. Pirms tam Augstākās tiesas tiesnesis 1962.–1976.gadā un 1994.gadā, starplaikā Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējs un docents un zvērināts advokāts. Pēc pensionēšanās 2005.–2009.gadā Augstākās tiesas priekšsēdētāja konsultants likumu piemērošanas jautājumos, Sūdzību izskatīšanas nodaļas vadītājs, Senāta Civillietu departamenta konsultants. Viens no vadošajiem Latvijas speciālistiem dzīvokļu un mantošanas tiesībās. Autors desmitiem publikāciju, komentāriem Civillikuma mantojuma tiesību daļai, likumam „Par dzīvojamo telpu īri” un plašiem apcerējumiem par mantojuma tiesībām Latvijā. Apbalvots ar Atzinības krustu, Tieslietu ministrijas 1.pakāpes Atzinības rakstu un Ministru kabineta Atzinības rakstu. Piešķirta Augusta Lēbera fonda prēmija par publikācijām tiesību jautājumos un Ministru kabineta balva par Civillikuma komentāru izstrādi. Augstākās tiesas Temīdas balvas saņēmējs nominācijā „Gada cilvēks – 2005”.


 


Roberts Guntis Namatēvs
Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators 1995.–2008.gadā. Pirms tam Augstākās tiesas tiesnesis 1976.–1995.gadā un Rīgas rajona tiesas tiesnesis un priekšsēdētājs. Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs, bijis pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa 4.šķiru, Tieslietu ministrijas 1.pakāpes Atzinības rakstu un Ministru kabineta Atzinības rakstu. Saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada cilvēks – 2007”.


 


Rita Saulīte
Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Senāta Civillietu departamenta senatore 1995.–2008.gadā. Pirms tam 1985.–1995.gadā Augstākās tiesas tiesnese, Bauskas rajona tautas tiesas tiesnese, Augstākās tiesas Kancelejas vadītāja un konsultante. Strādājusi Civilprocesa likuma projekta izstrādes grupā, recenzente Civillikuma īpašuma tiesību nodaļas komentāriem un līdzautore Civilprocesa likuma komentāriem. Apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi.


 


Ināra Šteinerte
Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2013. gada 12. septembrī

Rīgas apgabaltiesas tiesnese no apgabaltiesas izveidošanas 1995.gadā līdz 2013.gadam. Pirms tam rajona tiesas tiesneses amatā no 1976.gada.

2013.gada decembrī Saeimas prezidijs aicināja Goda tiesnesi Šteinerti pārstāvēt Saeimu 21.novembra Zolitūdes traģēdijas apstākļu un seku izvērtēšanas sabiedriskajā komisijā. „Šteinerte ir nenoliedzami pieredzējusi tiesnese, kura savā karjerā iztiesājusi virkni sarežģītu, sabiedrībai nozīmīgu lietu, šādi iemantojot arī lielu sabiedrības uzticamību,” Saeimas virzīto pārstāvi raksturoja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

 

Gunārs Aigars

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2014.gada 4.decembrī

Augstākās tiesas tiesnesis 1990.–2014.gadā, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs kopš tās izveidošanas 1995.gadā. Deviņpadsmit gadus bijis Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, piecpadsmit gadus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs. Pirms darba Augstākajā tiesā 1967.–1990.gadā bijis Liepājas tiesas tiesnesis un šīs tiesas priekšsēdētājs. Līdzdarbojies likuma "Par tiesu varu" un Civilprocesa likuma izstrādes grupā. Civilprocesa likuma komentāru līdzautors 2006., 2011. un 2012.gadā. Apbalvots ar Atzinības krustu, Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi. Saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada cilvēks – 2009”.


 

Astrīda Herta Bērziņa

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2014.gada 4.decembrī

Kurzemes apgabaltiesas tiesnese un priekšsēdētāja kopš apgabaltiesas izveidošanas 1995.gadā līdz aiziešanai pensijā 2005.gadā. Pirms tam 17 gadus Liepājas tiesas tiesnese, 1989.–1995.gadā Liepājas tiesas priekšsēdētāja. Apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta spalvu”.


 

Kalvis Torgāns

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2015.gada 5.martā

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis 2008.–2014.gadā. Habilitētais tiesību doktors, viens no ievērojamākajiem Latvijas tiesību zinātniekiem civiltiesību un civilprocesa nozarē. Kopš 1962.gada strādā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, bijis fakultātes dekāns, Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs. LU Profesoru padomes tiesību zinātnē priekšsēdētājs. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Vairāk nekā 35 grāmatu un ap 250 zinātnisku publikāciju autors. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā izdoti Civilprocesa likuma komentāri divās daļās, jaunākās grāmatas – „Līgumu un deliktu tiesību problēmas” 2013.gadā un „Saistību tiesības” 2014.gadā. Aktīvi līdzdarbojies likumdošanas procesos, piedaloties gan likumprojektu darba grupās, gan Juridiskās komisijas sēdēs. Bijis Latvijas Juristu biedrības viceprezidents, Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Latvijas Tiesnešu mācību centra lektors.

Apbalvots ar 3.šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 2009.gadā, Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi 2008.gadā, Ministru kabineta balvu un goda diplomu 2005.gadā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības rakstu un Latvijas Universitātes sudraba goda nozīmi 2004.gadā. Saņēmis senatora Augusta Lēbera prēmiju 1994.gadā un Latvijas Zinātņu akadēmijas Dītriha Lēbera balvu 2009.gadā. 2011.gadā saņēmis Latvijas Universitātes gada balvu zinātnē par zinātniskās skolas izveidi civiltiesībās. Saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada cilvēks–2013”.

Miris 2021.gada 12.martā.


 

Inta Jēkabsone

Goda tiesneses nosaukums piešķirts 2018.gada 12.novembrī

Rīgas apgabaltiesas tiesnese kopš tās izveidošanas 1995.gadā. Pirms tam rajona tiesas tiesnese 1982.–1989.gadā un 1992.–1995.gadā. Apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta spalvu”.

 

Valerijans Jonikāns

 

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2019.gada 21.oktobrī

Augstākās tiesas tiesnesis no 1987.gada līdz 1993.gadam un no 1999.gada līdz 2019.gadam.

Pirms darba Augstākajā tiesā bijis tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs Bauskas, Talsu un Daugavpils rajona tiesās. Tiesneša amata pārtraukumā strādājis par juriskonsultu un praktizējis kā zvērināts advokāts. 1999.gadā atgriezies Augstākajā tiesā, Civillietu tiesu palātā. Administratīvo tiesību pamatlicējs Latvijā – bija Senāta Administratīvo lietu departamenta izveidotājs un pirmais priekšsēdētājs no 2003.gada līdz 2007.gadam. Pēc tam Civillietu departamenta priekšsēdētājs un senators.

Piedalījies Tiesībsarga likumprojekta izstrādāšanas darba grupā un darba grupā administratīvo tiesu darbības uzsākšanas nodrošināšanai. Līdzautors Civilprocesa likuma komentāru otrajai daļai K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. Bijis Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis, Latvijas Tiesnešu mācību centra lektors.

2017.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru. Saņēmis Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi un Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu. Saņēmis arī Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada tiesnesis – 2007” un Īpašo Temīdas balvu 2015.gadā.

 

Edīte Vernuša

Goda tiesneša nosaukums piešķirts 2021.gada 29.janvārī

Augstākās tiesas tiesnese no 1999.gada līdz 2020.gadam. Bijusi Civillietu tiesu palātas tiesnese, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore departamenta pirmajā sastāvā, no 2005.gada Senāta Civillietu departamenta senatore,  2015. – 2018.gadā departamenta priekšsēdētāja.

Pirms darba Augstākajā tiesā bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesā.

Piedalījusies Civilprocesa pilnveidošanas pastāvīgajā darba grupā. Līdzautore Civilprocesa likuma komentāru otrajai daļai K.Torgāna zinātniskajā redakcijā (2012). Bijusi Zvērinātu advokātu eksāmenu komisijas locekle.  

Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru. Saņēmusi Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi. Saņēmusi Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada tiesnesis – 2012” un Īpašo Temīdas balvu 2018.gadā.