Dokumenti

Drukas versija

Apstiprinātie dokumenti

15.04.2020. Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība

30.03.2020. Ģenerālprokurora amata kandidātu konkursa, vērtēšanas kritēriju un kārtības nolikums

15.03.2019. Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtība

12.11.2018. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglaments

25.06.2018. Tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība

25.06.2018. Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība 

05.03.2018. Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām

16.10.2017. Tieslietu padomes reglaments

13.02.2017. Tieslietu padomes darbības stratēģija 2017. - 2019.gadam

17.10.2016. Tiesnešu specializācijas pamatprincipi un slodzes rādītāju noteikšanas kārtība

08.06.2015. Kārtība, kādā tiek sagatavots un izskatīts priekšlikums par tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā

18.05.2015. Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas

18.05.2015. Tiesu komunikācijas stratēģija

01.12.2014. Kārtība, kādā tieslietu ministrs sagatavo un Tieslietu padomes sēdē tiek izskatīts priekšlikums par tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā (par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu un Siguldas tiesu)

24.11.2014. Vadlīnijas organizējot tiesvedībā pieņemtas lietas nodošanu citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai

16.12.2013. Vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai

07.05.2012. Tiesnešu ētikas komisijas reglaments

10.01.2012. Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša atlases konkursa nolikums

30.03.2011. Tiesneša amata apliecība un tās izsniegšanas kārtība

30.03.2011. Nolikums par tiesnešu mantijas un amata zīmes paraugiem un to lietošanas kārtību

21.02.2011. Tiesnešu konferences nolikums

 

Tiesu administrācijas ziņojumi par gada darbības rezultātiem