Amatu kandidātu koncepcijas

Drukas versija

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta koncepcija

Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta koncepcija

Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta koncepcija

Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta koncepcija

Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_1

Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_2

Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_3

Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta koncepcija

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_1

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_2

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_3

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta koncepcija

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta koncepcija

Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta_koncepcija_1

Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta_koncepcija_2

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta koncepcija

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta_koncepcija_1

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta_koncepcija_2