Amatu kandidātu koncepcijas

Drukas versija

 

Tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu koncepcijas

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija

Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_1

Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_2

Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_3

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_1

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_2

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāta_koncepcija_3

 

Tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu koncepcijas

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta koncepcija

Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta koncepcija

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta koncepcija

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta koncepcija

 

Tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidātu koncepcijas

Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta koncepcija

Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta koncepcija

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta koncepcija

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta koncepcija

Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta_koncepcija_1

Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amata kandidāta_koncepcija_2

 

Tiesas nama priekšsēdētāja amata kandidātu koncepcijas 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja amata kandidāta koncepcija