Par Tieslietu padomi

Drukas versija
 
14 oktobris 2016

Ievēlēti visi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanu otrajā kārtā 14.oktobrī kolēģijā ievēlētas rajona (pilsētu) tiesu pārstāves Gunita Galiņa, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja, un Kristīne Zdanovska, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese.

 
14 oktobris 2016

Tieslietu padome spriedīs par tiesneša atalgojuma atbilstību tiesneša statusam

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 17.oktobrī, Tieslietu padome apspriedīs Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības ierosinājumu Tieslietu padomei vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta devītās daļas un 6.1panta pirmās daļas, kas noteic tiesnešu mēnešalgu, neatbilstību Satversmes 107.pantam, kurā ietvertas tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu.

 
13 oktobris 2016

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanām būs otrā kārta rajona (pilsētu) tiesnešu ievēlēšanai

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas elektroniskajās vēlēšanās 13.oktobrī ievēlēti trīs tiesnešu pārstāvji – atkārtoti kolēģijā ievēlētas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.

 
4 oktobris 2016

Eiropas Tieslietu padomju asociācija uzsāk ikgadējos starptautiskos projektus un lems par Turcijas līdzdalību organizācijā

26.–27.septembrī Romā notika Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) projektu darbu grupu pirmā sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomniece Tieslietu padomes jautājumos Dace Šulmane.

 
16 septembris 2016

Starptautiskā konferencē referē par pieeju tiesai un tiesu efektivitāti Latvijā

Otrdien, 13.septembrī, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomniece Tieslietu padomes jautājumos Dace Šulmane piedalījās starptautiskā konferencē “Jurisprudence Centrālajā un Austrumeiropā”, kas notika Lietuvā, Mikola Romeris universitātē. Konferencē, kurā plaši skatītas reģiona aktualitātes un tiesību attīstība kopumā, Latvijas pārstāve sniedza priekšlasījumu “Pieeja tiesai un tiesu efektivitāte. Jaunākā attīstība Latvijā”.

 
13 septembris 2016

Eiropas projekta ietvaros veiks Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu

Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas sagatavotos priekšlikumus tieslietu sistēmas novērtējumam, kas tiks veikts Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

 
13 septembris 2016

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas – 13.oktobrī

Ņemot vērā, ka septembrī beidzas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas piecu locekļu pilnvaras, Tieslietu padome nolēma 13.oktobrī organizēt elektroniskās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas.

 
13 septembris 2016

Piekrīt no likuma izslēgt nosacījumu par tiesu auditu

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas precizē tiesu audita funkcijas īstenošanas kārtību.

 
13 septembris 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome piekrita tiesneša Dzintara Melbārža pārcelšanai tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas uz Ogres rajona tiesu un Administratīvās rajona tiesas tiesneses Ievas Višķeres pārcelšanai Administratīvās apgabaltiesas tiesneses amatā.

 
8 septembris 2016

Tieslietu padome apspriedīs tieslietu sistēmas novērtējuma saturu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 12.septembrī, Tieslietu padome izvērtēs Tiesu administrācijas sagatavotos priekšlikumus tieslietu sistēmas novērtējumam, kas tiks veikts projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.