Par Tieslietu padomi

Drukas versija
 
13 jūnijs 2017

Tiesu administrācijas prioritātes nākamajam gadam – tiesu reformas un projekti

Tieslietu padome noklausījās un pozitīvi novērtēja Tiesu administrācijas ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.

 
13 jūnijs 2017

Nosaka tiesu amata pienākumu pildīšanai

Tieslietu padome noteica tiesnesei Elīnai Slišānei pildīt tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesā un tiessnesim Uldim Apsītim – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

 
9 jūnijs 2017

Tieslietu padome apspriedīs likumprojektu par tās kompetences paplašināšanu un lems par tiesu teritoriālo reformu

Pirmdien, 12.jūnijā, Tieslietu padomes sēdē lems par Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu (pilsētu) tiesu reorganizāciju. Tiesu teritoriālo reformu plānots pabeigt līdz 2018.gada beigām.

 
7 jūnijs 2017

Eiropas Tieslietu padomju Ģenerālajā asamblejā spriež par elastīgu tiesu sistēmu

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča 7.–9.jūnijā piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Ģenerālajā Asamblejā, kas šogad notiek Parīzē un kuras tēma „Elastīgā tiesu sistēma”.

 
2 jūnijs 2017

Lēmumi par tiesnešu pārcelšanu

Tieslietu padome uzdeva Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Līgai Grīnbergai pildīt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

 
17 maijs 2017

Lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome piekrīt tieslietu ministra priekšlikumam tiesneses Silvas Reinholdes atkārtotai iecelšanai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā un tiesneša Visvalža Sprudzāna atkārtotai iecelšanai Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā.

 
9 maijs 2017

Satversmes tiesu Tieslietu padomē turpmāk pārstāvēs Ineta Ziemele

Sakarā ar Satversmes tiesas priekšsēdētāja maiņu izmaiņas arī Tieslietu padomes sastāvā.

Satversmes tiesas pārstāve padomē būs Ineta Ziemele, kura par Satversmes tiesas priekšsēdētāju ievēlēta 8.maijā.
Tieslietu padomes sastāvā atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 89.1 pantam ir 15 locekļi – astoņi pastāvīgie locekļi (amatpersonas) un septiņi vēlēti locekļi. Viens no pastāvīgajiem Tieslietu padomes locekļa amatiem ir Satversmes tiesas priekšsēdētājs.

 
8 maijs 2017

Latvijas Tieslietu padome pauž atbalstu Eiropas tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) valdes paziņojumam saistībā ar notiekošajām tieslietu reformām Polijā

Latvijas Tieslietu padome pauž atbalstu Eiropas tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) valdes paziņojumam saistībā ar notiekošajām tieslietu reformām Polijā.


ENCJ valdes paziņojums saistībā ar tieslietu reformām Polijā
ENCJ ir pastāvīgi sekojusi situācijas attīstībai Polijā un jau vairākkārt vērsusies pie izpildvaras, lai tā respektētu tiesu varas neatkarību un īstenotu tajā reformas tikai pēc konsultācijām ar Tieslietu padomi un pašiem tiesnešiem.[1]

 
26 aprīlis 2017

Tieslietu padomes sēdē uzklausa ziņojumus un pieņem lēmumus tiesu sistēmai būtiskos jautājumos

Tieslietu padome 24.aprīļa sēdē diskutēja par grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, analizēja darbu un paveikto kopš Latvijas tiesu Komunikācijas stratēģijas ieviešanas, uzklausīja informāciju no Eiropas Komisijas ziņojuma par tiesiskumu Eiropas Savienībā, kurā Latvijai ir vairāki pozitīvi rādītāji, lēma tiesnešu karjeras jautājumus un apstiprināja pārstāvi darbam maksātnespējas administratoru eksaminācijas komisijā.

 
25 aprīlis 2017

Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs pauž viedokli par Tieslietu padomes darbību

Augstākās tiesas organizētajā konferencē „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” 21. aprīlī par Tieslietu padomes kompetences pilnveidošanas iespējām Latvijā runāja Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs Dr.iur. Aivars Endziņš.