Par Tieslietu padomi

Drukas versija
 
28 janvāris 2011

Tiesnešu konferenci sasauks 15. aprīlī

Tieslietu padome nolēma ikgadējo Latvijas tiesnešu konferenci sasaukt 15. aprīlī.
Konferences darba kārtību apstiprinās nākamajā Tieslietu padomes sēdē, kas paredzēta 22. februārī.

 
26 janvāris 2011

Tieslietu padome gatavos priekšlikumu par tiesnešu kopskaita noteikšanu, diskutēs par papildu atlīdzību tiesnešiem un citiem jautājumiem

Ceturtdien, 27. janvārī notiks Tieslietu padomes sēde. Tieslietu padome sagatavos priekšlikumu Saeimai par tiesnešu kopskaita noteikšanu rajonu (pilsētu) tiesās, apgabaltiesās un zemesgrāmatu nodaļās. Darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi – par tiesnešu pārcelšanu, pienākumu pildīšanu uz vakances laiku, amata pildīšanas termiņa pagarināšanu.

 
18 janvāris 2011

Nosaka tiesas un zemesgrāmatu nodaļas, kurās tiesneša pienākumus pildīs jaunieceltie tiesneši

Tieslietu padome noteikusi rajonu (pilsētu) tiesas un zemesgrāmatas nodaļas, kurās tiesnešu pienākumus pildīs astoņas 2010.gada decembrī Saeimas jaunieceltas tiesneses.

 
2 decembris 2010

Tieslietu padome neatbalsta tiesnešu iekļaušanu vienotajā valsts atalgojumu sistēmā

Tieslietu padome neatbalsta Ministru kabineta sagatavotos likumprojektus grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, likumā „Par tiesu varu”, Prokuratūras likumā un Satversmes tiesas likumā, kas paredz tiesnešu atalgojuma iekļaušanu vienotajā valsts atalgojuma sistēmā.

 
26 novembris 2010

Tieslietu padome atbalsta Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu, Zemesgrāmatu, rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu - tikai daļā

25. novembra sēdē, izskatot un izsakot viedokli par tiesu budžeta pieprasījumu 2011. gadam, Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu, izņemot daļā par tiesnešu atlīdzību.

 
24 novembris 2010

Tieslietu padome skatīs tiesu budžeta pieprasījumus nākamajam gadam

Otrdien, 23. novembrī, notika Tieslietu padomes sēde, kurā padome lēma par vairāku apgabaltiesu tiesnešu aizstāšanu un konkrētu apgabaltiesu un rajona tiesu noteikšanu, kurās Saeimas ieceltajiem un apstiprinātajiem tiesnešiem pildīt tiesneša pienākumus.

 
4 novembris 2010

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieci ievēl Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju

4. novembrī uz pirmo sēdi sanāca Tiesnešu disciplinārkolēģija jaunais sastāvs, ko 3. septembrī ievēlēja tiesnešu konference. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un „Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā” disciplinārkolēģijas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, un šajā amatā tiesnešu konferencē ievēlēts Pāvels Gruziņš.

 
5 oktobris 2010 Tieslietu padome ievēl padomes priekšsēdētāja vietnieku un apstiprina reglamentu

Tieslietu padome ievēl padomes priekšsēdētāja vietnieku un apstiprina reglamentu

4. oktobrī bija Latvijas tiesu sistēmas vēsturē nozīmīgs notikums – uz pirmo sēdi pulcējās Tieslietu padome. Tieslietu padomes pirmajā sēdē par padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja Augstākās tiesas senatori Ināru Gardu. Tieslietu padomes priekšsēdētājs saskaņā ar likumu ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

 
1 oktobris 2010

Pirmdien notiks pirmā Tieslietu padomes sēde

Pirmdien, 4. oktobrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kurš saskaņā ar likumu vienlaikus ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs, sasauc pirmo Tieslietu padomes sēdi. Sēdē paredzēts ievēlēt Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieku, apstiprināt Tieslietu padomes reglamentu.

 
6 septembris 2010 Ievēlēti tiesu pārstāvji Tieslietu padomē

Ievēlēti tiesu pārstāvji Tieslietu padomē

3.septembrī gadskārtējā tiesnešu konferencē tiesneši ievēlēja tiesu pārstāvjus Tieslietu padomē. Lēmums Latvijas tiesu vēsturē ir nozīmīgs, jo Tieslietu padome tiek veidota pirmo reizi.