Par Tieslietu padomi

Drukas versija
 
8 februāris 2017

Tieslietu padome lemj tiesnešu karjeras jautājumus

Nosaka tiesu amata pienākumu pildīšanai. Tieslietu padome noteica tiesnesim Laurim Šņepstam pildīt tiesneša pienākumus Cēsu rajona tiesā. Lauris Šņepsts ar Saeimas 26.janvāra lēmumu iecelts rajona (pilsētas) tiesneša amatā.

 
19 janvāris 2017

Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnešus pārceļ uz Pārdaugavas tiesu

Tieslietu padome ar 2016.gada 28.novembra lēmumu apstiprināja Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas reorganizācijas plānu, kas paredz Zemgales priekšpilsētas tiesas pievienošanu Kurzemes rajona tiesai. Reorganizēto tiesu paredzēts ar 1.februāri saukt par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu.

 
19 janvāris 2017

Tiesnešu karjeras jautājumi

Nosaka tiesu amata pienākumu pildīšanai. Tieslietu padome noteica tiesnesei Aigai Mieriņai pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Aiga Mieriņa ar Saeimas 15.decembra lēmumu iecelta rajona (pilsētas) tiesneša amatā.

 
22 decembris 2016

Satversmes tiesa pēc Tieslietu padomes pieteikuma ierosina lietu par tiesnešu atlīdzības sistēmu

21. decembrī Satversmes tiesa ierosinājusi lietu „Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”. Lieta ierosināta pēc Tieslietu padomes pieteikuma.

 
20 decembris 2016

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome rakstveida procesā 15.decembrī pieņēma vairākus lēmumus, saistītus ar tiesnešu karjeras jautājumiem.

 
29 novembris 2016

Atbalsta Jāņa Neimaņa virzīšanu Satversmes tiesas tiesneša amatam

Tieslietu padome atbalsta Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša Jāņa Neimaņa virzīšanu Satvermes tiesas tiesneša amatam – šādu lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.novembra sēdē.

 
29 novembris 2016

Atbalsta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Kurzemes rajona tiesas reorganizāciju

Uzklausot Tieslietu ministrijas informāciju, Tieslietu padome atbalstīja Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Kurzemes rajona tiesas reorganizāciju. Reorganizācijas plāns paredz organizatoriski pievienot Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darbības teritoriju Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai, izveidojot tiesu ar, iespējams, jaunu nosaukumu. Reorganizāciju paredzēts veikt līdz nākamā gada 1.februārim.

 
29 novembris 2016

Augstākās tiesas tiesnešiem uzdod pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā

Tieslietu padome uzdeva Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnešiem Inetai Ozolai, Mārai Katlapai, Dacei Jansonei un Arnim Dunduram no 2017.gada 1.janvāra pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

 
25 novembris 2016

Tieslietu padome uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 28.novembrī, uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzīto Augstākās tiesas tiesnesi Jāni Neimani. Viņa kandidatūru izvirzīja Augstākās tiesas plēnums, un pirms virzīšanas Saeimas balsojumam kandidātam jāsaņem Tieslietu padomes apstiprinājums.

 
25 novembris 2016 Publicēts 2016. gada CEPEJ ziņojums par tieslietu sistēmas darbību

Publicēts 2016. gada CEPEJ ziņojums par tieslietu sistēmas darbību

Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisija (CEPEJ) 6. oktobrī publicējusi Ziņojumu Nr. 23 par tieslietu sistēmas darbību 45 Eiropas valstīs un vienā CEPEJ novērotāja valstī (Izraēlā). 2016. gada izdevums tapis, izmantojot 2014. gada datus.