Par Tieslietu padomi

Drukas versija
 
29 novembris 2016

Atbalsta Jāņa Neimaņa virzīšanu Satversmes tiesas tiesneša amatam

Tieslietu padome atbalsta Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša Jāņa Neimaņa virzīšanu Satvermes tiesas tiesneša amatam – šādu lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.novembra sēdē.

 
29 novembris 2016

Atbalsta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Kurzemes rajona tiesas reorganizāciju

Uzklausot Tieslietu ministrijas informāciju, Tieslietu padome atbalstīja Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Kurzemes rajona tiesas reorganizāciju. Reorganizācijas plāns paredz organizatoriski pievienot Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darbības teritoriju Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai, izveidojot tiesu ar, iespējams, jaunu nosaukumu. Reorganizāciju paredzēts veikt līdz nākamā gada 1.februārim.

 
29 novembris 2016

Augstākās tiesas tiesnešiem uzdod pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā

Tieslietu padome uzdeva Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnešiem Inetai Ozolai, Mārai Katlapai, Dacei Jansonei un Arnim Dunduram no 2017.gada 1.janvāra pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

 
25 novembris 2016

Tieslietu padome uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 28.novembrī, uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzīto Augstākās tiesas tiesnesi Jāni Neimani. Viņa kandidatūru izvirzīja Augstākās tiesas plēnums, un pirms virzīšanas Saeimas balsojumam kandidātam jāsaņem Tieslietu padomes apstiprinājums.

 
25 novembris 2016 Publicēts 2016. gada CEPEJ ziņojums par tieslietu sistēmas darbību

Publicēts 2016. gada CEPEJ ziņojums par tieslietu sistēmas darbību

Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisija (CEPEJ) 6. oktobrī publicējusi Ziņojumu Nr. 23 par tieslietu sistēmas darbību 45 Eiropas valstīs un vienā CEPEJ novērotāja valstī (Izraēlā). 2016. gada izdevums tapis, izmantojot 2014. gada datus.

 
16 novembris 2016

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome pieņēmusi virkni lēmumu tiesnešu karjeras jautājumos – par pārcelšanu, aizvietošanu, atbrīvošanu no priekšsēdētāja amata.

 
12 novembris 2016 Tikšanās ar Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta pārstāvi par Tieslietu padomes aktualitātēm

Tikšanās ar Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta pārstāvi par Tieslietu padomes aktualitātēm

Ikgadējās Eiropas Semestra vizītes ietvaros 10.novembrī Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pārstāve Inese Hartviga (Ines Hartwig) tikās ar Tieslietu padomes locekli Sandru Strenci un padomnieci Tieslietu padomes jautājumos Daci Šulmani, lai gūtu ieskatu par Latvijas paveikto tiesu varas neatkarības stiprināšanas jomā.

 
1 novembris 2016

Latvijas tiesneši piedalīsies Eiropas tiesnešu aptaujā

No šodienas, 1.novembra, visā Eiropā tiek uzsākta Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) veiktā tiesnešu aptauja, kurā tiek noskaidrots tiesnešu skatījums uz tiesu varas un tiesnešu neatkarības aspektiem savās valstīs.

 
18 oktobris 2016

Tieslietu padome sniegs pieteikumu Satversmes tiesā par tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmas neatbilstību Satversmei

Tieslietu padome vērsīsies Satversmes tiesā ar pieteikumu par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmas neatbilstību Satversmei. Tieslietu padome uzskata, ka vienotās atlīdzības sistēmas līdzsvars ir izjaukts ar vairākkārtējiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, un Satversmes tiesas sniegtais izvērtējums būs vērā ņemams arguments atalgojuma sistēmas sakārtošanai ne tikai attiecībā uz tiesnešiem un prokuroriem, bet arī plašākā valsts pārvaldes tvērumā.

 
18 oktobris 2016

Apstiprina tiesnešu specializācijas un slodzes rādītāju noteikšanas kārtību

Lai nodrošinātu pieteikumu, sūdzību, lietu un materiālu efektīvu izskatīšanu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesneši var specializēties civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu, kā arī noteiktās tiesību nozarēs un lietu veidu izskatīšanā.