Par Tieslietu padomi

Drukas versija
 
12 septembris 2017

Tiesu administrācija informē par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma gaitu

Tiesu administrācijas projektu vadītāja Anna Skrjabina sniedza Tieslietu padomei pārskatu par Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros notiekošā Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma gaitu. Projekta ietvaros tiek veikti trīs starptautiski vērtējumi.

 
12 septembris 2017

3.novembra Tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

Tieslietu padome nolēma sasaukt Latvijas tiesnešu konferenci šā gada 3.novembrī un noteica konferences pamattēmu – tiesnešu neatkarība.

 
7 septembris 2017

Tieslietu padome apspriedīs Valsts kontroles ziņojumu un diskutēs par grozījumiem likumā “Par tiesu varu”

Pirmdien, 11.septembrī, Tieslietu padome apspriedīs Valsts kontroles revīzijas ziņojumu “Vai tiesu iekārtas attīstības pasākumi ir veicinājuši tiesu darbības efektivitāti?” Valsts kontrole vērtēja, vai Tieslietu ministrijas īstenotie pasākumi tiesu sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšanai 2009.–2015. gadā ir bijuši veiksmīgi un Latvijas tiesu sistēmā pastāvošās problēmas ir novērstas.

 
31 augusts 2017

Tiesneši neklātienes konferencē vēlēs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus

Tieslietu padome 29.septembrī sasauc Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus pašpārvaldes institūciju locekļus – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus un Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas tiesnešu vidus.

 
31 augusts 2017

Tiesnešu karjeras jautājumi

Iecelšana tiesas priekšsēdētāja amatā. Tieslietu padome piekrīt tieslietu ministra priekšlikumam tiesneses Ivetas Krēvicas atkārtotai iecelšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” amata pildīšanas termiņš ir pieci gadi.

 
25 augusts 2017

Tiesnešu līdzvērtīgam atalgojumam valsts pārvaldē jābūt valsts budžeta prioritātei

Likumdevēja varas un izpildu varas pienākums ir nodrošināt neatkarīgas tiesu varas funkcionālu pastāvēšanu. Tas ietver arī tiesnešu un prokuroru atalgojumu, kas atbilst šo amatu funkcijām un atbildībai un ir līdzvērtīgs valsts pārvaldes augstāko ierēdņu atalgojumam.

 
17 jūlijs 2017

ENCJ valdes paziņojums saistībā ar situāciju Polijā

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) valde 2017.gada 17.jūlijā publicēja paziņojumu saistībā ar situāciju Polijā, kurā tā pauda bažas par Polijas parlamenta veiktajām tieslietu reformām.

 
5 jūlijs 2017 Stāsies spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Stāsies spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Saeima pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas paredz izmaiņas disciplinārlietu ierosināšanā un materiālu pieejamībā, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtībā, kolēģijas administratīvā darba nodrošināšanā un citas izmaiņas. Likuma grozījumi stāsies spēkā 19.jūlijā.

 
29 jūnijs 2017 „Jurista Vārds” velta numuru tieslietu sistēmas komunikācijai un aicina diskutēt sarunu festivālā LAMPA

„Jurista Vārds” velta numuru tieslietu sistēmas komunikācijai un aicina diskutēt sarunu festivālā LAMPA

Žurnāla “Jurista Vārds” 27.jūnija laidiens veltīts tieslietu sistēmas un sabiedrības komunikācijai.

 
28 jūnijs 2017 CEPEJ SĀK LATVIJAS TIESLIETU SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMU

CEPEJ SĀK LATVIJAS TIESLIETU SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMU

Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) 25.plenārsēdē 29. un 30.jūnijā Strasbūrā viens no jautājumiem ir informācija par komisijas sadarbības programmām, starp kurām ir arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums.