Par Tieslietu padomi

Drukas versija
 
13 novembris 2017

Tieslietu padomes sastāvā ievēl tiesnesi Zigmundu Dunduru

Piektdien, 10.novembrī, elektroniskajās vēlēšanās par rajona (pilsētu) tiesu pārstāvi Tieslietu padomē ievēlēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs.

 
13 novembris 2017

Tiesnešu karjeras jautājumi: tiesas noteikšana, pārcelšana

Tieslietu padome noteica ar Saeimas 2017.gada 12.oktobra lēmumu rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā ieceltajam tiesnesim Dainim Locam pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

 
3 novembris 2017 Konferencē akcentē tiesneša neatkarības trīs aspektus: ārējā, sistēmas un tiesneša personības neatkarība

Konferencē akcentē tiesneša neatkarības trīs aspektus: ārējā, sistēmas un tiesneša personības neatkarība

Tiesneša neatkarības jēdziena centrālā ass ir pats tiesnesis kā personība – piektdien, 3.novembrī, Latvijas Tiesnešu konferencē uzsvēra Tieslietu padomes un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

 
1 novembris 2017 3.novembra tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

3.novembra tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

Piektdien, 3.novembrī, Latvijas tiesneši pulcēsies uz tiesnešu konferenci, kuras pamattēma šogad – tiesneša neatkarība.
Tēmas aktualitāte pamatota ar Eiropas Tieslietu padomju tīkla aptaujas par tiesnešu neatkarību rezultātiem, kas atkārtoti uzrāda, ka Latvijas tiesnešu pašvērtējums par savu neatkarību ir viszemākais no visām Eiropas valstīm.

 
26 oktobris 2017

Satversmes tiesa tiesnešu darba samaksas sistēmu atzīst par neatbilstošu Satversmei

Šodien, 26.oktobrī, Satversmes tiesas spriedumā lietā par tiesnešu atalgojuma sistēmu, kas bija ierosināta pēc Tieslietu padomes pieteikuma, atzīts, ka normas, kas nosaka tiesnešu mēnešalgu piesaisti valsts tiešās pārvaldes iestādes augsti kvalificēta jurista jeb 12.mēnešalgas maksimālajam apmēram, ir neatbilstošas Satversmes 83. un 107.pantam.

 
17 oktobris 2017

Tieslietu padome izvērtē kritērijus pretendēšanai uz tiesneša amatu augstākas instances tiesā

Tieslietu padome uzskata, ka nav samazināmas prasības tiesneša profesionālajai pieredzei, pretendējot amatā uz augstākās instances tiesu, un saglabājams likumā “Par tiesu varu” noteiktais darba pieredzes kritērijs. Tas ir, pretendējot uz apgabaltiesas tiesneša amatu – 6 gadi, uz Augstākās tiesas tiesneša amatu – 10 gadi kopējais darba stāžs tiesneša amatā.

 
17 oktobris 2017

Tieslietu padome kritiski vērtē tiesu budžetu pieprasījumu 2018.gadam

Tieslietu padome atzīst, ka Ministru kabinetā apstiprinātais tiesu budžeta pieprasījums 2018.gadam daļā par atlīdzībām neatbilst 2017.gadā uzsāktajai tiesu darbinieku atalgojuma reformai. Tieslietu padome uzskata par nepieņemamu, ka Finanšu ministrija, pretēji Tieslietu ministrijas iesniegtajām un Tieslietu padomes atbalstītajām prioritātēm, mainījusi gan Tieslietu ministrijas, gan Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu.

 
17 oktobris 2017

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome noteica tiesnesei Lindai Dīzenbergai pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā, bet tiesnesei Silvijai Saleniecei – Rēzeknes tiesā. Linda Dīzenberga un Silvija Saleniece ar Saeimas 21.septembra lēmumu ieceltas rajona (pilsētas) tiesneša amatā.

 
12 oktobris 2017

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā – grozījumi likumā “Par tiesu varu” un tiesu budžets

Pirmdien, 16.oktobrī, Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas aicinājuma turpinās skatīt plānotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, izvērtējot priekšlikumus, par ko bijušas diskusijas un nav panākta vienošanās Juridiskās komisijas sēdē pirms trešā lasījuma. Tie ir jautājumi par tiesneša darba stāžu, kāds nepieciešams apgabaltiesas tiesneša amata kandidātam un Augstākās tiesas tiesneša kandidātam, kā arī par termiņu, kādā tiesnesim ir tiesības ieņemt citus amatus.

 
10 oktobris 2017

Tieslietu padomes kandidātus izvirzīs un vēlēs elektroniski, bet uzklausīs klātienes konferencē

Sakarā ar to, ka rajona (pilsētu) tiesu pārstāvis Tieslietu padomē bijušais Bauskas rajona tiesas tiesnesis Aigars Sniedzītis ir kļuvis par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, Tiesnešu konferencei jāpārvēl viens Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu vidus.