Aprīlis

Drukas versija
 
26 aprīlis 2017

Tieslietu padomes sēdē uzklausa ziņojumus un pieņem lēmumus tiesu sistēmai būtiskos jautājumos

Tieslietu padome 24.aprīļa sēdē diskutēja par grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, analizēja darbu un paveikto kopš Latvijas tiesu Komunikācijas stratēģijas ieviešanas, uzklausīja informāciju no Eiropas Komisijas ziņojuma par tiesiskumu Eiropas Savienībā, kurā Latvijai ir vairāki pozitīvi rādītāji, lēma tiesnešu karjeras jautājumus un apstiprināja pārstāvi darbam maksātnespējas administratoru eksaminācijas komisijā.

 
20 aprīlis 2017

Tieslietu padome apspriedīs plānotos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Pirmdien, 24.aprīlī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā viens no pamata jauatājumiem būs likumprojekta “Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā” apspriešana un viedokļa izteikšana pirms otrā lasījuma Saeimā.

 
18 aprīlis 2017

Mariannu Terjuhanu ieceļ par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci

Tieslietu padome atbalsta Zemgales apgabaltiesas tiesneses Mariannas Terjuhanas iecelšanu par Zemgales apgabaltiesas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem.

 
11 aprīlis 2017

Mediju aptauja: tiesu komunikācijā jūtamas pozitīvas pārmaiņas

Mediji tiesu komunikāciju kopumā vērtē kā sekmīgu, liekot vidējo atzīmi 6,1 desmit ballu sistēmā un atzīstot, ka pēdējo divu gadu laikā ir jūtama tiesu komunikācijas uzlabošanās.

 
10 aprīlis 2017

Zvērinātu advokātu padomi Tieslietu padomē turpmāk pārstāvēs Jānis Rozenbergs

Sakarā ar Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja maiņu izmaiņas arī Tieslietu padomes sastāvā. Advokātu pārstāvis padomē būs zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs, kurš par Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju ievēlēts 7.aprīļa kopsapulcē.