Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
19 janvāris 2005

Tiesa uzliek par pienākumu novērst akciju sabiedrībai „Rīgas kuģu būvētava” radīto kaitējumu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 19.janvārī, izskatot lietu Valentīnas Ovčiņikovas apsūdzībā par 18452,83 latu piesavināšanos, pildot a/s „Rīgas kuģu būvētava” kasieres pienākumus, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 17.marta spriedumu daļā par noteikto sodu. Augstākā tiesa V.Ovčiņikovai uzlika par pienākumu līdz 2007.gada 1.janvārim atmaksāt akciju sabiedrībai radītos zaudējumus. Krimināllietu tiesu palātas spriedumu desmit dienu laikā pēc motivēta sprieduma saņemšanas var pārsūdzēt Senātā.

 
14 janvāris 2005

Par tiesas sēdēm 17. - 21.janvārī

Kopumā paredzētas 43 tiesas sēdes:

 
14 janvāris 2005

Lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu skatīs atkārtoti

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 14.janvārī kopsēdē izskatīja lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu, ar kuru noteikts apturēt būvniecību Rīgā, Gaismas ielā. Senāts nolēma lietu nodot izskatīšanai Administratīvajai rajona tiesai pirmajā instancē. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
12 janvāris 2005

Senāts atceļ Rīgas apgabaltiesas spriedumu „Ave Sol” lietā

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 2005.gada 12.janvārī atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 29.aprīļa spriedumu, ar kuru Rīgas Pareizticīgo baznīcai atjaunotas īpašuma tiesības uz „Ave Sol” koncertzāles ēku Rīgā, Citadeles ielā 7. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams, līdz ar to Rīgas apgabaltiesai citā tiesnešu sastāvā būs vēlreiz jāskata Latvijas Pareizticīgo baznīcas prasība pret Rīgas domi.

 
7 janvāris 2005

Par tiesas sēdēm 10. - 14.janvārī

Kopumā paredzētas 88 tiesas sēdes:

 
4 janvāris 2005

Par divu cilvēku nogalināšanu apsūdzētajam nozīmē komplekso stacionāro ekspertīzi

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 4.janvārī, apelācijas kārtībā atkārtoti izskatot krimināllietu Alekseja Savina apsūdzībā par divu cilvēku slepkavību, nozīmēja tiesājamam komplekso stacionāro tiesu psihiatrisko – psiholoģisko, narkoloģisko ekspertīzi. Lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas kārtībā nodeva Senāta Krimināllietu departaments, atceļot Krimināllietu tiesu palātas 2004.gada 26.aprīļa spriedumu. Lietu turpinās skatīt apelācijas kārtībā pēc ekspertu atzinumu saņemšanas.

 
3 janvāris 2005

Advokāta slimības dēļ neskata krimināllietu par krāpšanu, solot darbu ārzemēs

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 3.janvārī nesāka izskatīt krimināllietu, kurā apsūdzēti Sergejus Ivanovas, Ruslans Kravecs un Aleksandrs Gisings par 536 cilvēku apkrāpšanu, solot darbu ārzemēs. Slimības dēļ uz tiesas sēdi nevarēja ierasties tiesājamā R.Kraveca advokāts Vladimirs Kelims. Nākamais tiesas sēdes datums pagaidām nav zināms.

 
30 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 3. – 7. janvārī

Kopumā paredzētas 34 tiesas sēdes:

 
28 decembris 2004

Atceļ aizliegumu Rīgas domei rīkoties ar nekustamajiem īpašumiem Mežaparkā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 28.decembrī tiesas sēdē atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 18.oktobra lēmumu, ar kuru bija nodrošināta prasība un ierakstīts aizliegums Rīgas domei rīkoties ar vairākiem nekustamajiem īpašumiem Mežaparkā. Tiesa arī noraidīja a/s „Rīgas Būvbiedrība” pieteikumu par prasības nodrošinājumu. Lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
24 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 27. - 30.decembrī

Kopumā paredzētas 37 tiesas sēdes: