Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
4 janvāris 2005

Par divu cilvēku nogalināšanu apsūdzētajam nozīmē komplekso stacionāro ekspertīzi

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 4.janvārī, apelācijas kārtībā atkārtoti izskatot krimināllietu Alekseja Savina apsūdzībā par divu cilvēku slepkavību, nozīmēja tiesājamam komplekso stacionāro tiesu psihiatrisko – psiholoģisko, narkoloģisko ekspertīzi. Lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas kārtībā nodeva Senāta Krimināllietu departaments, atceļot Krimināllietu tiesu palātas 2004.gada 26.aprīļa spriedumu. Lietu turpinās skatīt apelācijas kārtībā pēc ekspertu atzinumu saņemšanas.

 
3 janvāris 2005

Advokāta slimības dēļ neskata krimināllietu par krāpšanu, solot darbu ārzemēs

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 3.janvārī nesāka izskatīt krimināllietu, kurā apsūdzēti Sergejus Ivanovas, Ruslans Kravecs un Aleksandrs Gisings par 536 cilvēku apkrāpšanu, solot darbu ārzemēs. Slimības dēļ uz tiesas sēdi nevarēja ierasties tiesājamā R.Kraveca advokāts Vladimirs Kelims. Nākamais tiesas sēdes datums pagaidām nav zināms.

 
30 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 3. – 7. janvārī

Kopumā paredzētas 34 tiesas sēdes:

 
28 decembris 2004

Atceļ aizliegumu Rīgas domei rīkoties ar nekustamajiem īpašumiem Mežaparkā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 28.decembrī tiesas sēdē atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 18.oktobra lēmumu, ar kuru bija nodrošināta prasība un ierakstīts aizliegums Rīgas domei rīkoties ar vairākiem nekustamajiem īpašumiem Mežaparkā. Tiesa arī noraidīja a/s „Rīgas Būvbiedrība” pieteikumu par prasības nodrošinājumu. Lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
24 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 27. - 30.decembrī

Kopumā paredzētas 37 tiesas sēdes:

 
22 decembris 2004

Neapstiprina zemesgabala Brīvības gatvē 352/358 izsoli

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 22.decembrī tiesas sēdē noraidīja zvērināta tiesu izpildītāja Aivara Taraneka blakus sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 14.oktobra lēmumu, ar kuru bija atteikts apstiprināt izsoli par zemesgabalu Rīgā, Brīvības gatvē 352/358. Lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
21 decembris 2004

Par slepkavību apsūdzētā lietu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 21.decembrī, izskatot tiesājamā Mihaila Usačova kasācijas sūdzību, atcēla Latgales apgabaltiesas 2004.gada 20.oktobra spriedumu un lietu nodeva jaunai iztiesāšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā. Drošības līdzekli – apcietinājumu Senāts atstāja negrozītu. Senāta lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
20 decembris 2004

Protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu „Ave Sol” lietā Senāts skatīs 12.janvārī

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 2005.gada 12.janvārī atklātā tiesas sēdē paredzējis izskatīt M.Dudeļa protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu Latvijas Pareizticīgo baznīcas prasībā pret Rīgas domi. Senāts kasācijas kārtībā lems, vai ir atceļams Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 29.aprīļa spriedums, ar kuru Rīgas Pareizticīgo baznīcai atjaunotas īpašuma tiesības uz „Ave Sol” koncertzāles ēku Rīgā, Citadeles ielā 7.

 
17 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 20. - 24.decembrī

Kopumā paredzētas 56 tiesas sēdes:

 
14 decembris 2004

Kukuļņemšanas mēģinājumā apsūdzētam prokuroram atstāj spēkā reālu cietumsodu

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 14.decembrī, izskatot bijušā Daugavpils pilsētas prokuratūras prokurora Alekseja Margeviča un viņa aizstāvja kasācijas sūdzības, atstāja negrozītu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2004.gada 21.oktobra spriedumu, ar kuru viņam par kukuļņemšanas mēģinājumu noteikts reāls cietumsods uz diviem gadiem. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.