Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
13 maijs 2005

Par tiesas sēdēm 16. – 20. maijā

Kopumā paredzētas 84 tiesas sēdes:

 
12 maijs 2005

Volgina prasību pret SIA „Simeks” skatīs vēlāk

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 12. maijā neizskatīja Igora Volgina prasību pret SIA „Simeks” par lēmumu atcelšanu un zaudējumu atlīdzības piedziņu referējošā tiesneša slimības dēļ. Lietas izskatīšanas laiks vēl nav zināms.

 
10 maijs 2005

Spriedumu civillietā par autortiesību atzīšanu pasludinās 24. maijā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 10.maijā skatīja fotogrāfa Moiseja Gļeizera prasību pret izdevniecības namu „Fenster” par autortiesību atzīšanu, autoratlīdzības un kompensācijas piedziņu. Apelācijas instances tiesa šodien pabeidza lietas izskatīšanu un spriedumu pasludinās 24.maijā plkst. 9:45.

 
6 maijs 2005

Tiesa mīkstina Dainim Žagaram piespriesto sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 5.maijā pasludināja spriedumu Daiņa Žagara un Jāņa Skujas krimināllietā par kukuļošanu. Apelācijas instances tiesa atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004. gada 22. novembra spriedumu daļā par D.Žagaram piespriestā soda izciešanu, bet spriedumu daļā par tiesājamo Jāni Skuju atstāja negrozītu.

 
6 maijs 2005

Par tiesas sēdēm 9. – 13. maijā

Kopumā paredzētas 53 tiesas sēdes:

 
2 maijs 2005

Atlikta Jeršova un Račkovska krimināllietas izskatīšana

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā šodien, 2.maijā, bija paredzēts izskatīt Aleksandra Jeršova un Oļega Račkovska krimināllietu. Taču to atlika uz nenoteiktu laiku, jo tiesājamais Jeršovs neieradās tiesas sēdē un viņa atrašanās vieta nav zināma.

 
29 aprīlis 2005

Par tiesas sēdēm 2. – 6. maijā

Kopumā paredzētas 78 tiesas sēdes:

 
28 aprīlis 2005

Tiesa atzīst Cēsnieku un Opekunu par vainīgiem

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 26. aprīlī atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004. gada 11. oktobra spriedumu daļā par Valtera Cēsnieka un Oļega Opekuna attaisnošanu.
Tiesa nosprieda, ka abi tiesājamie atzīstami par vainīgiem slepkavības organizēšanā un sodāmi ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem slēgtā cietumā, ar policijas kontroli uz diviem gadiem, kā arī mantas konfiskāciju.

 
27 aprīlis 2005

Senāts atstāj negrozītu spriedumu „Marss” lietā

Augstākā tiesa paplašinātā Senāta sastāvā 27.aprīlī izskatīja Rīgas domes un riteņbraukšanas kluba „Marss” kasācijas sūdzības prasībā pret Finanšu ministriju un VAS „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi un ēkām Brīvības gatvē 207. Senāts atstāja negrozītu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumu, kurā Rīgas domes un riteņbraukšanas kluba „Marss” prasības tika noraidītas.

 
22 aprīlis 2005

Par tiesas sēdēm 25. – 29. aprīlī

Kopumā paredzētas 50 tiesas sēdes: