Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
28 februāris 2005

Atstāj negrozītu spriedumu par LMT pamatkapitāla daļu pārdošanu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 28.februārī apmierināja valsts interesēs celto Ģenerālprokuratūras prasību un atzina, ka īpašuma tiesības uz 23% SIA „Latvijas Mobilais telefons” (LMT) pamatkapitāla daļām pieder Latvijas Republikai. Tādējādi tiesa noraidīja BOVAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) un AS „Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs” (DLRTC) apelācijas sūdzībās ietverto lūgumu atzīt īpašuma tiesības uz LMT pamatkapitāla daļām LVRTC.

 
25 februāris 2005

Par tiesas sēdēm no 28. februāra līdz 4. martam

Kopumā paredzētas 58 tiesas sēdes:

 
24 februāris 2005

Pabeidz izskatīt „Logos centra” lietu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 24.februārī pasludināja spriedumu Jurija Jurjeva un Jurija Kutirova krimināllietā, daļēji atceļot Vidzemes apgabaltiesas 2003.gada 22.aprīļa spriedumu. Apelācijas instances tiesa attaisnoja J.Jurjevu trijās no vienpadsmit apsūdzībām, par kurām viņu bija notiesājusi pirmās instances tiesa.

 
22 februāris 2005

Senāts atceļ spriedumu „OBERMEYER PLANEN+BERATEN GmbH” lietā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2004.gada 6.oktobra spriedumu, par kuru kasācijas sūdzību bija iesniedzis Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB). Lieta tiks skatīta no jauna Administratīvajā apgabaltiesā.

 
18 februāris 2005

Par tiesas sēdēm 21. – 25.februārī

Kopumā paredzētas 78 tiesas sēdes:

 
15 februāris 2005

Senāts noraida Andreja Sončika prasību par atjaunošanu VID ģenerāldirektora amatā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 15.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2004.gada 4.oktobra spriedumu, ar kuru noraidīta Andreja Sončika prasība par atjaunošanu VID ģenerāldirektora amatā. Kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu iesniedza A.Sončiks. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
11 februāris 2005

Par tiesas sēdēm 14. – 18.februārī

Kopumā paredzētas 42 tiesas sēdes:

 
10 februāris 2005

Pabeidz izskatīt lietu par dubultslepkavību „Ziedu namā”

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 10.februārī, pasludinot spriedumu Sergeja Džulas apsūdzībā par divu personu slepkavību un laupīšanu, Aleksandra Jeržaņina un Jurija Jefimovska apsūdzībā par laupīšanu ar smagām sekām, daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 5.aprīļa spriedumu. Apelācijas instances tiesa atstāja negrozītu 20 gadu cietumsodu dubultslepkavībā apsūdzētajam S.Džulam, J.Jefimovskim sodu samazināja uz astoņiem gadiem, iepriekš piespriesto desmit vietā, bet A.Jeržaņinam uz četriem gadiem. Pirmās instances tiesa viņam piesprieda brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem.

 
9 februāris 2005

Senāts atceļ spriedumu „Rīgas Būvbiedrības” lietā

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 9.februārī, izskatot ģenerālprokurora protestu, atcēla Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2004.gada 30.jūnija spriedumu, ar kuru konstatēts, ka a/s „Rīgas Būvbiedrība” ir 1899.gadā dibinātās un līdz 1940.gada 25.jūlijam pastāvējušās akciju sabiedrības tiesību un saistību pārmantotāja. Akciju sabiedrības „Rīgas Būvbiedrība” pieteikumu Senāts atstāja bez izskatīšanas, jo strīds izskatāms vispārējās prasības kārtībā. Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
4 februāris 2005

Pabeidz izskatīt lietu par laupīšanu un divu cilvēku slepkavību

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 4.februārī, pasludinot spriedumu Sergeja Kivliņa, Viļa Sprudzāna, Ruslana Maļceva, Vasīlija Burlakova, Vladimira Kostina un Viktorijas Maliginas apsūdzībā par laupīšanu, bandītismu un divām slepkavībām daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 30.marta spriedumu. Apelācijas instances tiesa piesprieda V. Maliginai brīvības atņemšanu uz deviņiem gadiem un sešiem mēnešiem iepriekš piespriesto piecu gadu vietā, V.Kostinam uz deviņiem gadiem un sešiem mēnešiem iepriekš noteikto 10 gadu vietā. Pārējiem tiesājamiem atstāja spēkā iepriekš piespriestos sodus.