Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
16 novembris 2004

Iesniedz protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu „Ave Sol” lietā

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis 16.novembrī parakstījis protestu, ar kuru lūdz atcelt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2004.gada 29.aprīļa spriedumu Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinodes prasībā pret Rīgas Domi par īpašuma tiesību atzīšanu. M.Dudelis lūdz Senātu lietu nodot jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai citā tiesnešu sastāvā.

 
12 novembris 2004

Par tiesas sēdēm 15. – 17.novembrī

Kopumā paredzētas 40 tiesas sēdes:

 
11 novembris 2004

Augstākā tiesa atstāj spēkā genocīdā apsūdzētajam N.Tessam piespriesto sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta, izskatot genocīdā apsūdzētā Nikolaja Tessa lietu, 11.novembrī nolēma atstāt negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru viņam piespriesta brīvības atņemšana uz diviem gadiem nosacīti un noteikts pārbaudes laiks uz diviem gadiem. Apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu iesniedza tiesājamais N.Tess.

 
9 novembris 2004

Senāts nodod jaunai izskatīšanai "Lata International" krimināllietu

Augstākās tiesas Senāta krimināllietu departaments 9.novembrī, izskatot krimināllietu, kurā par mantas piesavināšanos lielā apmērā apsūdzētas astoņas personas, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2003.gada 19.decembra spriedumu daļā par tiesājamā Gata Krūzes attaisnošanu pēc Latvijas KK 162.panta otrās daļas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

 
5 novembris 2004

Par tiesas sēdēm 8. – 13.novembrī

Kopumā paredzētas 62 tiesas sēdes, tai skaitā izskatot arī blakus sūdzības:

 
27 oktobris 2004

Atceļ apgabaltiesas spriedumu daļā par tiesājamā attaisnošanu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 27.oktobrī nolēma atcelt Kurzemes apgabaltiesas 2003.gada 14.jūlija spriedumu daļā par tiesājamā attaisnošanu un galīgā soda noteikšanu krimināllietā, kurā par zādzībām, izspiešanu, slepkavību, spridzināšanu, laupīšanu un ķīlnieku sagrābšanu apsūdzēti 12 cilvēki.

 
21 oktobris 2004

Kukuļņemšanas mēģinājumā apsūdzētam prokuroram piespriež reālu cietumsodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta, izskatot apelācijas kārtībā kukuļņemšanas mēģinājumā apsūdzētā prokurora Alekseja Margeviča krimināllietu, piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz diviem gadiem. Tiesājamais apcietināts tiesas zālē. Kā papildsods Margevičam noteikta mantas konfiskācija.

 
7 septembris 2004

Senāts lietu par uzbrukumu žurnālistam G.Matīsam nodod atkārtotai izskatīšanai apgabaltiesā

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments šodien tiesas sēdē atcēla Kurzemes apgabaltiesas lēmumu par lietas nodošanu papildizmeklēšanai un nodeva krimināllietu jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā. Sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas lēmumu bija pārsūdzējusi Liepājas pilsētas prokuratūra.

 
3 septembris 2004

Augstākā tiesa atceļ lēmumu par prasības nodrošināšanu E.Saburovas lietā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta, izskatot Eneses Saburovas blakussūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 15.jūlija lēmumu, šodien atcēla pieņemto prasības nodrošinājuma lēmumu un lietu nodeva jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai. AT atzina, ka konkrētajā gadījumā Rīgas apgabaltiesai nav bijuši pietiekami motīvi, kādēļ prasība zaudējumu piedziņas lietā, kas saistīta ar administratīvo lietu, nodrošināma, ņemot vērā, ka Administratīvajā tiesā lieta vēl nav izskatīta.

 
30 augusts 2004

Krimināllietā par viltotas naudas izplatīšanu iepriekš attaisnotam tiesājamam AT piespriež nosacītu sodu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta, izskatot krimināllietu par viltotas naudas izgatavošanu un izplatīšanu, tiesājamam Vladimiram Stolbovam piesprieda brīvības atņemšanu uz trim gadiem nosacīti. Vidzemes apgabaltiesa iepriekš viņu attaisnoja. Kā papildsods V.Stolbovam noteikta mantas konfiskācija, pārbaudes laiks noteikts uz diviem gadiem.