Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
31 janvāris 2005

Lietā par izspiešanu tiesa atceļ apgabaltiesas spriedumu daļā par noteiktajiem sodiem

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 31.janvārī, izskatot lietu vairāku tiesājamo apsūdzībā par izspiešanu un sutenerismu, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 4.jūnija spriedumu daļā par noteiktajiem sodiem. Tiesājamiem – Sergejam Veļičkovam un Jānim Teterim sodu samazināja par gadu – attiecīgi uz astoņiem gadiem un sešiem mēnešiem un astoņiem gadiem. Pārējiem tiesājamiem – Normundam Flaksim, Aigaram Kļaviņam, Arkādijam Jermolajevam un Kristīnei Kaliksonei atstāti spēkā iepriekšējā tiesu instancē noteiktie sodi. Krimināllietu tiesu palātas spriedumu desmit dienu laikā pēc motivēta sprieduma saņemšanas var pārsūdzēt Senātā.

 
28 janvāris 2005

Par tiesas sēdēm no 31.janvāra līdz 4.februārim

Kopumā paredzēta 41 tiesas sēde:

 
26 janvāris 2005

Pirmās instances tiesai būs atkārtoti jāaprēķina Aivaram Lembergam noteiktā valsts nodeva

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 2005.gada 26.janvārī atcēla Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 1998.gada 19.maija spriedumu daļā, ar kuru testamentārais mantinieks Aivars Lembergs atbrīvots no valsts nodevas samaksas par mantojamām trešo personu parādu saistībām. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams, līdz ar to Vidzemes priekšpilsētas tiesai citā tiesnešu sastāvā būs vēlreiz jāizvērtē nosakāmais valsts nodevas apmērs.

 
21 janvāris 2005

Par tiesas sēdēm 24. - 28.janvārī

Kopumā paredzētas 79 tiesas sēdes:

 
19 janvāris 2005

Tiesa uzliek par pienākumu novērst akciju sabiedrībai „Rīgas kuģu būvētava” radīto kaitējumu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 19.janvārī, izskatot lietu Valentīnas Ovčiņikovas apsūdzībā par 18452,83 latu piesavināšanos, pildot a/s „Rīgas kuģu būvētava” kasieres pienākumus, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 17.marta spriedumu daļā par noteikto sodu. Augstākā tiesa V.Ovčiņikovai uzlika par pienākumu līdz 2007.gada 1.janvārim atmaksāt akciju sabiedrībai radītos zaudējumus. Krimināllietu tiesu palātas spriedumu desmit dienu laikā pēc motivēta sprieduma saņemšanas var pārsūdzēt Senātā.

 
14 janvāris 2005

Par tiesas sēdēm 17. - 21.janvārī

Kopumā paredzētas 43 tiesas sēdes:

 
14 janvāris 2005

Lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu skatīs atkārtoti

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 14.janvārī kopsēdē izskatīja lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu, ar kuru noteikts apturēt būvniecību Rīgā, Gaismas ielā. Senāts nolēma lietu nodot izskatīšanai Administratīvajai rajona tiesai pirmajā instancē. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
12 janvāris 2005

Senāts atceļ Rīgas apgabaltiesas spriedumu „Ave Sol” lietā

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 2005.gada 12.janvārī atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 29.aprīļa spriedumu, ar kuru Rīgas Pareizticīgo baznīcai atjaunotas īpašuma tiesības uz „Ave Sol” koncertzāles ēku Rīgā, Citadeles ielā 7. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams, līdz ar to Rīgas apgabaltiesai citā tiesnešu sastāvā būs vēlreiz jāskata Latvijas Pareizticīgo baznīcas prasība pret Rīgas domi.

 
7 janvāris 2005

Par tiesas sēdēm 10. - 14.janvārī

Kopumā paredzētas 88 tiesas sēdes:

 
4 janvāris 2005

Par divu cilvēku nogalināšanu apsūdzētajam nozīmē komplekso stacionāro ekspertīzi

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 4.janvārī, apelācijas kārtībā atkārtoti izskatot krimināllietu Alekseja Savina apsūdzībā par divu cilvēku slepkavību, nozīmēja tiesājamam komplekso stacionāro tiesu psihiatrisko – psiholoģisko, narkoloģisko ekspertīzi. Lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas kārtībā nodeva Senāta Krimināllietu departaments, atceļot Krimināllietu tiesu palātas 2004.gada 26.aprīļa spriedumu. Lietu turpinās skatīt apelācijas kārtībā pēc ekspertu atzinumu saņemšanas.