Arhīvs 2003-2012

Drukas versija
 
5 novembris 2012

"Latvenergo" tarifu lietā nolēmums būs pieejams decembra sākumā

5.novembrī Senāts tiesas sēdē izskatīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) un AS „Latvenergo” iesniegtās kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts SPRK 2011.gada 16.februāra lēmums Nr.40 par elektroenerģijas tarifiem saistītajiem lietotājiem ar tā pieņemšanas dienu. Senāta nolēmums būs pieejams 5.decembrī.

 
2 novembris 2012

Par Krimināllietu tiesu palātā iztiesāšanā noliktām lietām no 5. līdz 9.novembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt desmit lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, četrās lietās saņemtas gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumiem.

 
2 novembris 2012

Par Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Zemkopības ministrija un Valsts meža dienests. Rakstveida procesā Senāts izskatīs vienu kasācijas sūdzību un 14 blakus sūdzības. 15 lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.

 
1 novembris 2012

Apgabaltiesai no jauna būs jāskata lieta par VID aprēķinātajiem maksājumiem par liekajiem cukura krājumiem

Senāta Administratīvo lietu departaments 1.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķināto maksājumu SIA „Cido Grupa” par cukuru saturoša produkta liekajiem krājumiem. Izvērtējot Eiropas Savienības Tiesas atbildes uz Senāta iepriekš uzdotajiem jautājumiem par Eiropas Komisijas 2004.gada 14.janvāra Regulas Nr.60/2004 6.panta 3.punkta trešās daļas interpretāciju, Senāts konstatējis, ka tās nesaskan ar apgabaltiesas spriedumu šajā lietā. Tā kā Eiropas Savienības Tiesa atzina, ka, aprēķinot maksājumu par liekajiem cukura sīrupa krājumiem, aprēķina bāzei ir jāizmanto šajā produktā faktiski esošā baltā cukura daudzums un jāpiemēro attiecīga baltā cukura ievedmaksājuma likme ar regulā paredzēto koeficientu, apgabaltiesai no jauna jāpārbauda Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pamatotība šajā ziņā. Senāta spriedums nav pārsūdzams.

 
1 novembris 2012

Tiesa apmierina prokurora protestu bijušo Rīgas domes amatpersonu kukuļošanas lietā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta tā dēvētajā Rīgas domes amatpersonu kukuļošanas lietā apmierināja prokurora protestu, samazinot piespriesto sodu Raimondam Janitam un piespriežot reālu brīvības atņemšanas sodu Inārai Vilkastei.

 
30 oktobris 2012

Senāts atzīst par pamatotu tiesas spriedumu, ar kuru atcelts Rīgas pilsētas izpilddirektora aizliegums studentu korporācijām rīkot gājienu 2011.gada 18.novembrī

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts biedrības „Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konvents” (turpmāk – biedrība) pieteikums un atcelts Rīgas pilsētas izpilddirektora 2011.gada 9.novembra lēmums par atteikšanos izskatīt biedrības pieteikumu gājiena rīkošanai pērn 18.novembrī. Senāta spriedums nav pārsūdzams.

 
26 oktobris 2012

Par Krimināllietu tiesu palātā iztiesāšanā noliktām lietām no 29.oktobra līdz 2.novembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt astoņas lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, vienā lietā saņemts prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu.

 
26 oktobris 2012

Par Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatāmām lietām no 29.oktobra līdz 2.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Uzņēmumu reģistrs, Iepirkumu uzraudzības birojs un Rīgas dome. Rakstveida procesā Senāts izskatīs vienu kasācijas sūdzību, vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem un astoņas blakus sūdzības. Deviņās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.

 
22 oktobris 2012

Tiesa izbeidz kriminālprocesu Beatrises Tāleres apsūdzībā, apsūdzēto nereabilitējot

Augstākās tiesas krimināllietu tiesu palāta šodien atzina, ka Beatrise Tālere ir izdarījusi apsūdzībā norādītās darbības, proti, prokurora apsūdzība ir pierādīta pilnībā, bet, ņemot vērā, ka apsūdzētā ir mirusi, tiesai kriminālprocess atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam ir jāizbeidz. Tiesa kriminālprocesu izbeidza, apsūdzēto nereabilitējot. Tiesa atcēla B.Tālerei piemērotos drošības līdzekļus, juvelierizstrādājumiem uzlikto arestu un pret B.Tāleri vērsto 300 latu piedziņu valsts labā. Pilns AT Krimināllietu tiesu palātas lēmums būs pieejams 6.novembrī un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.

 
19 oktobris 2012

Par tiesas sēdēm 22.-26.oktobrī

Augstākās tiesas sarakstos 121 tiesu lietas – 60 Senātā un 61 tiesu palātās.