Arhīvs 2003-2012

Drukas versija
 
28 novembris 2012

Stājies spēkā lēmums Beatrises Tāleres lietā

Kā nepārsūdzēts, novembrī stājies spēkā Augstākās tiesas krimināllietu tiesu palātas lēmums, ar kuru atzīts, ka Beatrise Tālere ir izdarījusi apsūdzībā norādītās darbības, bet, ņemot vērā, ka apsūdzētā ir mirusi, tiesa kriminālprocesu atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam izbeidza. Tiesa kriminālprocesu izbeidza, apsūdzēto nereabilitējot.

 
23 novembris 2012

Par Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts zemes dienests un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Rakstveida procesā Senāts izskatīs desmit blakus sūdzības. 14 lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.

 
23 novembris 2012

Par Krimināllietu tiesu palātā iztiesāšanā noliktām lietām no 26. līdz 30.novembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt desmit lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, vienā lietā iesniegts prokurora apelācijas protests. Vienā lietā saņemta gan apelācijas sūdzība, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Vienu lietu Senāta Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai. Vienā lietā tiesa lems jautājumu par personas izdošanas pieļaujamību Norvēģijas Karalistei.

 
22 novembris 2012

Noslēdzas tiesas debates uzņēmējas Ellas Ivanovas slepkavības lietā

Pēc 20.-22.novembrī notikušajām tiesas debatēm, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta pasludināja pārtraukumu uzņēmējas Ellas Ivanovas slepkavības lietā, kurā apsūdzētas četras, bet ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu notiesātas trīs personas. Noslēdzoties tiesas debatēm, prokurors lūdza tiesai laiku sagatavoties replikai, līdz ar to tiesa noteica, ka lietas izskatīšanu turpinās 14.decembrī.

 
20 novembris 2012

Par Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatāmām lietām no 20. līdz 23.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Valsts darba inspekcija un Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūra. Rakstveida procesā Senāts izskatīs desmit blakus sūdzības. Desmit lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.

 
16 novembris 2012

Pēc Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma saņemšanas Senāts izskata lietu par pārmaksātā PVN atmaksas kārtību

Senāta Administratīvo lietu departaments 16.novembrī kopsēdē izskatīja pieteicējas - Daugavpils pilsētas SIA „Mednis” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru VID lēmums par PVN atmaksas kārtību atzīts par tiesisku un pamatotu. Iepriekš Senāts lietu kopsēdē skatīja pērn septembrī un tad Senātam radās šaubas, vai Latvijas normatīvajos aktos paredzētās iestādes tiesības atlikt nodokļa pārmaksas atmaksu atbilst Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajam iestādes pienākumam atmaksāt nodokļa pārmaksu saprātīgā termiņā.

 
16 novembris 2012

Par Krimināllietu tiesu palātā iztiesāšanā noliktām lietām no 20. līdz 23.novembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt astoņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, trīs lietās saņemtas gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu.

 
15 novembris 2012

Senāts 16.novembrī kopsēdē risinās strīdīgus tiesību jautājumus

Senāta Administratīvo lietu departaments 16.novembrī kopsēdē risinās vairākus strīdīgus tiesību jautājumus. Piecas kasācijas sūdzības, kuras iepriekš vērtētas Senāta tiesas sēdē, nodotas izskatīšanai paplašinātā – visa departamenta senatoru sastāvā. Administratīvā procesa likuma 346.panta otrā daļa nosaka – ja, izskatot lietu triju senatoru sastāvā, tiesa nenonāk pie vienota viedokļa vai visi senatori uzskata, ka lieta izskatāma Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē, tiesa pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai Senāta kopsēdē.

 
14 novembris 2012

Lietu par karavīra bojāeju izpletņlēkšanas apmācību laikā Senāts nodot izskatīšanai paplašinātā sastāvā

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments, rakstveida procesā izskatot Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību un prasītājas pārstāvja pretsūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu lietā par karavīra bojāeju izpletņlēkšanas apmācību laikā, nolēma sūdzības nodot izskatīšanai tiesas sēdē paplašinātā Senāta sastāvā. Lietā cita starpā izšķirams jautājums, vai Aizsardzības ministrijas izmaksātā kompensācija ietver arī atlīdzinājumu par morālo kaitējumu. Senāta tiesas sēdes datums vēl nav nozīmēts.

 
12 novembris 2012

Par Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības. Piecas kasācijas sūdzības Senāts izskatīs departamenta kopsēdē 16.novembrī. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Ministru kabinets, Zemkopības ministrija, Konkurences padome, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Rīgas dome, Ventspils pilsētas dome un Ādažu novada dome. Rakstveida procesā Senāts izskatīs vienu kasācijas sūdzību un 14 blakus sūdzības. 12 lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.