Arhīvs 2003-2012

Drukas versija
 
7 decembris 2012

Par Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.decembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienpadsmit kasācijas sūdzības, no kurām trīs Senāts izskatīs kopsēdē 14.decembrī. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Rīgas dome un Siguldas novada dome. Rakstveida procesā Senāts izskatīs vienu kasācijas sūdzību un piecas blakus sūdzības. Četrpadsmit lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.

 
7 decembris 2012

Par Krimināllietu tiesu palātā iztiesāšanā noliktām lietām no 10. līdz 14.decembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt desmit lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, vienā lietā iesniegts prokurora apelācijas protests. Divās lietās saņemtas gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu.

 
5 decembris 2012

Lietu par zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību Senāts nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments 5.decembrī atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bija apmierināta apdrošināšanas akciju sabiedrības „BTA” (turpmāk – BTA) prasība no atbildētāja regresa kārtībā piedzīt zaudējumus Ls 3554,38 apmērā par ceļu satiksmes negadījumā trešajai personai sabojātu automašīnu. Līdz ar to Latgales apgabaltiesai no jauna būs jāvērtē vai situācija, kad persona nav apmainījusi autovadītāja apliecību sakarā ar uzvārda maiņu ir pielīdzināma tādai, kad transportlīdzekļa vadītājam vispār nav tiesību vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli.

 
5 decembris 2012

"Latvenergo" tarifu lietā pagarina termiņu nolēmuma sastādīšanai

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šodien pagarināja termiņu nolēmuma sastādīšanai tā saucamajā „Latvenergo” tarifu lietā un, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 346.pantam noteica, ka nolēmums būs pieejams 31.janvārī. Administratīvā procesa likuma 346.pants nosaka – ja tiesa konstatē, ka lietas sarežģītības dēļ sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, tā nosaka citu sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā.

 
5 decembris 2012

Pagarina termiņu nolēmuma sastādīšanai Latvenergo tarifu lietā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šodien pagarināja termiņu nolēmuma sastādīšanai tā saucamajā „Latvenergo” tarifu lietā un, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 346.pantam noteica, ka nolēmums būs pieejams 31.janvārī. Administratīvā procesa likuma 346.pants nosaka – ja tiesa konstatē, ka lietas sarežģītības dēļ sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, tā nosaka citu sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā.

 
4 decembris 2012

Lietā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu saistībā ar meitas zaudēšanu autobusa avārijā tiesa spriedumu pasludinās 13.decembrī

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 4.decembrī izskatīja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Norma-A” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no pasažieru pārvadātāja SIA „Norma-A” par labu prasītājam piedzīta Ls 20 000 morālā kaitējuma atlīdzība sakarā ar meitas bojāeju traģiskā ceļu satiksmes negadījumā 2004.gada 31. decembrī uz ceļa Jēkabpils - Rēzekne. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 13.decembrī plkst. 10.00.

 
30 novembris 2012

Par Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatāmām lietām no 3. līdz 7.decembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības un vienu blakus sūdzību. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Valsts policija, Rīgas pilsētas pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulators un Inčukalna novada dome. Rakstveida procesā Senāts izskatīs piecas blakus sūdzības. Deviņās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.

 
30 novembris 2012

Par Krimināllietu tiesu palātā iztiesāšanā noliktām lietām no 3. līdz 7.decembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt trīspadsmit lietas. Deviņās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, vienā lietā iesniegts prokurora apelācijas protests. Trīs lietās saņemtas gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu.

 
30 novembris 2012

Lietā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu saistībā ar tuvinieku zaudēšanu autobusa avārijā tiesa spriedumu pasludinās 13.decembrī

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 29.novembrī izskatīja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Norma-A” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no pasažieru pārvadātāja SIA „Norma-A” par labu trīs prasītājiem piedzīta Ls 20 000 morālā kaitējuma atlīdzība katram sakarā ar pieaugušu bērnu zaudēšanu un vienai prasītājai, kura cieta traģiskā ceļu satiksmes negadījumā, piedzīta Ls 10 000 morālā kaitējuma kompensācija. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 13.decembrī plkst. 9.50.

 
28 novembris 2012

Lietā par zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību Senāts spriedumu pasludinās decembra sākumā

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments 28.novembrī paplašinātā sastāvā izskatīja atbildētāja kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pilnībā apmierināta apdrošināšanas akciju sabiedrības „BTA” (turpmāk – BTA) prasība no atbildētāja piedzīt zaudējumus Ls 3554,38 apmērā. Senāts spriedumu pasludinās 5.decembrī plkst. 10.00.