Stājies spēkā spriedums krimināllietā par taksometra vadītāja slepkavību

Drukas versija
 
28 decembris 2012

20.decembrī stājies spēkā spriedums, ar kuru apsūdzētie atzīti par vainīgiem taksometra vadītāja nogalināšanāRaivis Zviedris atzīts par vainīgu slepkavības izdarīšanā, ja tā saistīta ar laupīšanu un izdarīta personu grupā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 15 gadiem, konfiscējot mantu un Imants Primakins, kurš noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgs, atzīts par vainīgu slepkavības mēģinājumā, ja tā saistīta ar laupīšanu un izdarīta personu grupā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu. Tāpat ar tiesas spriedumu solidāri no abiem apsūdzētajiem par labu cietušajai piedzīta morālā un mantiskā kaitējuma kompensācija Ls 50 098. Kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palātas lēmumu bija iesniegusi apsūdzētā R.Zviedra aizstāve, bet Senāta Krimināllietu departaments, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 573.pantu, nolēma atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo, atbilstoši minētajā pantā noteiktajam, nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu.

Saskaņā ar apsūdzību noziedzīgais nodarījums izdarīts 2010.gada jūnijā, kad abi apsūdzētie, pēc kopīgas alkohola lietošanas, vienojušies, ka laupīšanas nolūkā dosies ar taksometru uz Mazsalacu, kur nogalinās taksometra vadītāju. Nonākuši Mazsalacā, abi apsūdzētie, rīkojoties pēc iepriekš norunāta plāna, ar naža dūrieniem kaklā nogalināja taksometra vadītāju un nolaupīja viņam piederošās mantas – mobilo telefonu 60 latu vērtībā un Ls 45.

Vidzemes apgabaltiesa lietu pirmajā instancē izskatīja 2011.gada 23.septemvbrī. Pirmās instances tiesa atzina R.Zviedri par vainīgu slepkavības izdarīšanā, ja tā saistīta ar laupīšanu un izdarīta personu grupā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz 15 gadiem, policijas kontroli uz 2 gadiem, konfiscējot mantu. I.Primakinu atzina par vainīgu slepkavības mēģinājumā, ja tā saistīta ar laupīšanu un izdarīta personu grupā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem, policijas kontroli uz vienu gadu, konfiscējot mantu. Tāpat ar Vidzemes apgabaltiesas spriedumu solidāri no abiem apsūdzētajiem par labu cietušajai piedzīta morālā un mantiskā kaitējuma kompensācija Ls 50 098.

Izskatot lietu sakarā ar apsūdzētā R. Zviedra un apsūdzētā I. Primakina aizstāvja iesniegtām apelācijas sūdzībām, AT Krimināllietu tiesu palāta 2012.gada 3.oktobrī Vidzemes apgabaltiesas spriedumu atstāja negrozītu.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211