Prasības lietā pret slimnīcu apelācijas instances tiesai būs vēlreiz jāvērtē atlīdzības par morālo kaitējumu apmērs

Drukas versija
 
21 decembris 2012

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments 21.decembrī rakstveida procesā izskatīja prasītājas iesniegtu kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru par labu prasītājai no SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (iepriekš - SIA "Klīniskās universitātes slimnīcas "Gaiļezers"") piedzīti zaudējumi Ls 109 un atlīdzība par nodarīto morālo kaitējumu Ls 1500. Senāts nolēma apelācijas instances tiesas spriedumu atcelt daļā par piedzītās atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru, daļā, ar kuru noraidīta prasība par ārstēšanās izdevumu Ls 89,50 piedziņu, kā arī par tiesāšanās izdevumu piedziņu par labu valstij un lietu šajā daļā nodot jaunai izskatīšanai.

Prasītāja ar prasību pret SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” tiesā vērsās 2008.gadā. Prasītāja par viņasprāt nekvalitatīvi veiktu ceļgala operāciju un pēcoperācijas aprūpi un lūdza tiesu piedzīt no slimnīcas ārstēšanās izdevumus Ls 198,50, atrauto peļņu nesaņemtās algas apmērā Ls 6004,80, atlīdzību par nodarītajiem miesas bojājumiem Ls 350 000, mantisko atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu Ls 350 000 un Ls 667,20 ik mēnesi sākot no 2008.gada 1.marta.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2010.gada 8.martā prasību apmierināja daļēji un piedzina no SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ārstēšanas izdevumus Ls 198,50 un atlīdzību par morālo kaitējumu Ls 5000.

Izskatot lietu sakarā ar abu pušu iesniegtām apelācijas sūdzībām par pirmās instances tiesas spriedumu, AT Civillietu tiesu palāta 2011.gada 28.decembrī pacientes prasību apmierināja daļēji un piedzina viņas labā zaudējumus Ls 109 un atlīdzību par morālo kaitējumu Ls 1500, bet kopā Ls 1609.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211