Tiesa pabeidz uzņēmējas Ellas Ivanovas slepkavības lietas iztiesāšanu

Drukas versija
 
14 decembris 2012

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 14.decembrī pabeidza krimināllietas iztiesāšanu par uzņēmējas Ellas Ivanovas slepkavības izdarīšanu, kurā apsūdzētas četras personas. Apelācijas instances tiesa atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par apsūdzēto vainu un noteiktajiem sodiem, bet atcēla pirmās instances tiesas spriedumu daļā par kaitējuma kompensācijas nenoteikšanu cietušajām. Tiesa nosprieda piedzīt no apsūdzētajiem Igora Ivanova, Vitālija Mamedova un Ludviga par labu Igora Ivanova divām meitām morālā kaitējuma kompensāciju Ls 100 000 katrai. Pilns AT Krimināllietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 2.janvārī un pēc motivēta nolēmuma sastādīšanas dienas lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.

Apelācijas instances tiesa lietu sāka iztiesāt pērn septembrī, kad lietas izskatīšanu nācās atlikt, lai, izmantojot tiesisko sadarbību krimināllietās, tiktu veikta Krievijā esošas cietušās nopratināšana. Pēc atbildes saņemšanas no Krievijas, lietas iztiesāšanu turpināja no 2012.gada 3. līdz 11.oktobrim, pārbaudot rakstveida pierādījumus lietā, nopratinot apsūdzētos, lieciniekus, uzklausot virkni procesa dalībnieku lūgumu. No 20.-22.novembrim notika tiesas debates un pēc tām prokurors lūdza tiesu pasludināt pārtraukumu, lai sagatavotos replikai. Šīsdienas tiesas sēdē prokurors un aizstāvji izteica replikas par debatēs runāto un apsūdzētie teica pēdējo vārdu.

Saskaņā ar apsūdzību Igors Ivanovs uzkūdījis un atbalstījis, Vitālijs Mamedovs organizējis un atbalstījis un Ludvigs Antonovs izdarījis citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu mantkārīgā nolūkā.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2009.gada 30.decembrī Igoru Ivanovu atzina par vainīgu uzkūdīšanā mantkārīgā nolūkā veikt savas sievas slepkavību un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz 13 gadiem ar mantas konfiskāciju un policijas kontroli uz trim gadiem. Ludvigu Antonovu tiesa atzina par vainīgu slepkavības izdarīšanā mantkārīgā nolūkā un par šaujamieroču neatļautu iegādāšanos un glabāšanu un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz 15 gadiem ar mantas konfiskāciju un policijas kontroli uz trim gadiem. Pirmās instances tiesa atzina par vainīgu arī Vitāliju Mamedovu par slepkavības mantkārīgā nolūkā organizēšanu un atbalstīšanu un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem ar mantas konfiskāciju un policijas kontroli uz trim gadiem. Ceturto lietā apsūdzēto Asifu Hadžanovu, kurš bija apsūdzēts par slepkavības mantkārīgā nolūkā atbalstīšanu, pirmās instances tiesa atzina par nevainīgu un attaisnoja. Tāpat Rīgas apgabaltiesa nosprieda piedzīt solidāri no I.Ivanova, L.Antonova un V.Mamedova Ls 100 000 morālā kaitējuma kompensāciju par labu Ellas Ivanovas mātei.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211