Par Krimināllietu tiesu palātā iztiesāšanā noliktām lietām no 17. līdz 21.decembrim

Drukas versija
 
14 decembris 2012

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt septiņas lietas ar apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtām apelācijas sūdzībām par pirmās instances tiesas spriedumu.

 

Informācija par atsevišķām izskatāmajām lietām:

1) 18.decembrī iztiesāšanai nozīmēta krimināllieta, kurā ar Zemgales apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais notiesāts par to, ka viņš un persona, kura notiesāta citā kriminālprocesā, izdarīja atkārtotu sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu un nelikumīgu izmantošanu lielā apmērā.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2007.gada rudenī – ziemā. Tā rezultātā apsūdzētais un persona, kura notiesāta citā kriminālprocesā, atkārtoti nolaupot un nelikumīgi izmantojot svešus maksāšanas līdzekļus, saņēma naudu Ls 7 900 apmērā un mēģināja iegūt naudu Ls 1 850 apmērā. Par cietušajiem krimināllietā atzītas 14 fiziskās un juridiskās personas.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem 3 mēnešiem, konfiscējot mantu.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais iesniedzis apelācijas sūdzību, kurā lūdz atcelt spriedumu daļā par viņam piespriesto sodu, taisīt šajā daļā jaunu spriedumu un noteikt minimālo Krimināllikuma 193.panta ceturtās daļas sankcijā paredzēto sodu, kā arī piemērot Krimināllikuma 55.panta nosacījumus, t.i. notiesājot nosacīti. (Lieta PAK-354/2012).

2) 18.decembrī paredzēts iztiesāt krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu četri apsūdzētie no pieciem atzīti par vainīgiem un sodīti par to, ka atriebības, mantkārīgā un šantāžas nolūkā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, lietojot vardarbību, 2002.gada jūnijā Ogrē izdarīja personas sagrābšanu un aizvešanu ar viltu, izspiešanu, kā arī personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja svešas kustamas mantas nolaupīšanu, saistītu ar vardarbību. Piektais apsūdzētais 2003.gadā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās atkārtoti, mantkārīgā nolūkā viltoja un izmantoja zīmogu, spiedogu un dokumentus, kas radīja būtisku kaitējumu ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm. Ar pirmās instances tiesas spriedumu trim apsūdzētajiem brīvības atņemšanas sods uz pieciem gadiem noteikts nosacīti, bet divi apsūdzētie sodīti ar reālu brīvības atņemšanu uz pieciem un astoņiem gadiem ar mantas konfiskāciju. Apelācijas sūdzības iesniedzis apsūdzētais, kurš sodīts ar 8 gadu brīvības atņemšanu, pārsūdzot pirmās instances tiesas spriedumu pilnā apjomā un otra ar reālu brīvības atņemšanu sodītā apsūdzētā aizstāve par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un lūdzot pārkvalificēt viņa darbības pret cietušo. Pagājušajā tiesas sēdē šī gada novembrī lietas iztiesāšana atlikta sakarā ar nepieciešamību uz tiesas sēdi uzaicināt liecinieku. (Lieta PAK-130/2012).

3) 19.decembrī nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Latgales apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais notiesāts par to, ka personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar personu, pret kuru process izdalīts atsevišķā lietvedībā, izdarīja krāpšanu. Noziedzīgais nodarījums izdarīts Daugavpilī un Līvānos 2005.-2006.gadā. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar naudas sodu 70 minimālo mēnešalgu jeb Ls 12 600 apmērā. Par minēto spriedumu apsūdzētais un viņa aizstāvis iesnieguši apelācijas sūdzības, lūdzot atcelt spriedumu un taisīt lietā jaunu, attaisnojošu spriedumu un kriminālprocesu izbeigt, kā arī noraidīt cietušā kaitējuma kompensāciju. (Lieta PAK-30/2012).

 

17., 18. un 19.decembrī noliktas iztiesāšanai trīs lietas apsūdzībā par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā. Visās lietās apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti ar brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem. Pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzējuši apsūdzētie un viņu aizstāvji.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211