Senāts mutvārdu procesā skatīs strīdīgus krimināltiesību jautājumus

Drukas versija
 
14 decembris 2012

Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments 17.decembrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs krimināllietas, kurās kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem iesnieguši apsūdzētie vai viņu aizstāvji. Kriminālprocesa likuma 583.pants nosaka – ja nepieciešami papildu paskaidrojumi no personām, kurām ir tiesības piedalīties procesā, vai pēc Augstākās tiesas Senāta ieskata, attiecīgajai lietai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā, Senāts nosaka lietas izskatīšanu tiesas sēdē.

 

Informācija par izskatāmajām lietām:

1) Plkst. 10.00 Senāts paredzējis izskatīt apsūdzētā aizstāves iesniegtu kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu zādzības izdarīšanā no transportlīdzekļa, nozogot akumulatoru un ģeneratora siksnu Ls 65 vērtībā un nodarot papildus zaudējumus Ls 300 apmērā. Apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz astoņiem mēnešiem. Krimināllikuma 175.panta 3.daļā ir paredzēta atbildība par zādzību no transportlīdzekļa. Senāta ieskatā lietu nepieciešams izskatīt mutvārdu procesā un sniegt skaidrojumu likuma normas interpretēšanā par zādzības no transportlīdzekļa izpratni.

2) Plkst.12.00 Senāts izskatīs apsūdzētā aizstāves iesniegtu kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu apzināti nepatiesas liecības sniegšanā pirmstiesas izmeklēšanā un sodīts ar piespiedu darbiem uz 100 stundām. Senāts sniegs skaidrojumu, vai konkrētajā lietā personai, kura pratināta kā liecinieks, iestājas kriminālatbildība par apzināti nepatiesas liecības sniegšanu.

3) Plkst. 14.00 Senāts paredzējis izskatīt apsūdzētā iesniegtu kasācijas sūdzību par AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu slepkavības sevišķi pastiprinošos apstākļos mēģinājumu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 16 gadiem. Lieta mutvārdu procesā skatāma tāpēc, ka nepieciešams sniegt skaidrojumu par noziedzīga nodarījuma pareizu kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 118.panta 3.punkta, t.i. par atkārtoti izdarītu slepkavību.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211