Tiesa noraida prasības par morālā kaitējuma atlīdzināšanu saistībā ar tuvinieku zaudēšanu autobusa avārijā

Drukas versija
 
13 decembris 2012

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 13.decembrī noraidīja prasības par morālā kaitējuma atlīdzināšanu sakarā ar pieaugušu bērnu zaudēšanu vai nodarītiem miesas bojājumiem divās prasības lietās. Tiesas motīvu izklāsts būs pilnajā apelācijas instances tiesas spriedumā, kas būs pieejams 27.decembrī, taču iespējams tiesa ņēmusi vērā apelācijas sūdzībās un tiesas sēdē atbildētāja SIA Norma-A pārstāvju pausto, ka prasītāji, atbilstoši Autopārvadājumu likuma 46.panta noteiktajam, nav ievērojuši termiņu prasības iesniegšanai un lietā ir iestājies noilgums un arī Civillikums līdz 2006.gada 1.martam neparedzēja morālā kaitējuma piedziņu personas nāves gadījumā, bet izdarītajiem grozījumiem nav atpakaļejoša spēka. Pēc motivēta nolēmuma sastādīšanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā Senātā.

AT Civillietu tiesu palāta vienu no prasībām tiesas sēdē izskatīja 29.novembrī sakarā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Norma-A” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no pasažieru pārvadātāja SIA „Norma-A” par labu trīs prasītājiem piedzīta Ls 20 000 morālā kaitējuma atlīdzība katram sakarā ar pieaugušu bērnu zaudēšanu un vienai prasītājai, kura cieta traģiskā ceļu satiksmes negadījumā, piedzīta Ls 10 000 morālā kaitējuma kompensācija. Otru prasības lietu par morālā kaitējuma atlīdzināšanu sakarā ar pieaugušas meitas zaudēšanu traģiskajā negadījumā apelācijas instances tiesa tiesas sēdē izskatīja 4.decembrī. Arī šajā lietā tiesa skatīja pasažieru pārvadātāja iesniegtu apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru par labu prasītājam piedzīta Ls 20 000 morālā kaitējuma atlīdzība.

Prasītāju pārstāvji prasības pieteikumus tiesā iesniedza 2010.gada maijā un jūnijā, pēc tam, kad bija stājies spēkā spriedums krimināllietā, ar kuru SIA „Norma-A” autobusa vadītājs tika atzīts par vainīgu ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā 2004.gada 31. decembrī uz ceļa Jēkabpils - Rēzekne, kā rezultātā kopumā gāja bojā deviņi pasažieri, bet 18 guva miesas bojājumus. Vienā no prasībām morālā kaitējuma atlīdzību lūdz trīs prasītāji, kuri traģiskajā negadījumā zaudēja savus pieaugušos bērnus un viena prasītāja, kura guva miesas bojājumus. Otrā prasībā lūgts atlīdzināt morālo kaitējumu sakarā ar pieaugušas meitas zaudēšanu traģiskajā autoavārijā. Prasītāji lūdz piedzīt morālā kaitējuma atlīdzinājumu Ls 154 616 katram no prasītājiem, kurš negadījumā zaudējis savu tuvinieku un Ls 14 056 - prasītāja saistībā ar smagu miesas bojājumu gūšanu ceļu satiksmes negadījumā. Prasības pamatotas ar Autopārvadājuma likuma 40.panta sesto daļu, kas nosaka, ka pārvadātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā, ja pasažieris gājis bojā, guvis sakropļojumu vai citu veselības bojājumu vai viņa mantai nodarīts bojājums un pārvadātājs nepierāda, ka zaudējums radies nepārvaramas varas dēļ, ar paša cietušā nodomu vai viņa rupjas neuzmanības dēļ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211