Kasācijas instance

Drukas versija
 
27 janvāris 2017

Par rīcības sēdes lēmumiem no 23. līdz 27.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 18 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 
25 janvāris 2017

Lietā par Rīgas domes pieeju spēļu zāļu atļauju izsniegšanā nolēmums būs pieejams februārī

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 25.janvārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu – atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Aleksandra Čaka ielā 39, Rīgā. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 24.februārī.

 
23 janvāris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu ar atbildētājas kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

 
20 janvāris 2017

Par rīcības sēdes lēmumiem no 16. līdz 20.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 15 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 
17 janvāris 2017

Augstākā tiesa: Obligātās retranslācijas pienākums nav attiecināms uz TV programmu retranslēšanu interneta televīzijas platformā

Augstākās tiesas Civillietu departaments 17.janvārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 19.septembra spriedumu, ar kuru SIA „Lattelecom” uzlikts par pienākumu pārtraukt un turpmāk aizliegt tās interneta TV platformā retranslēt SIA „TV3 LATVIA” programmu „TV3” bez spēkā esoša licences līguma. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.

 
13 janvāris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesa nolēmumu.

 
13 janvāris 2017

Par rīcības sēdes lēmumiem no 9. līdz 13.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 27 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 11 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 
12 janvāris 2017

Tiesai no jauna jāskata lieta par prasības nodrošinājuma rezultātā radītiem zaudējumiem

Augstākās tiesas Civillietu departaments 12.janvārī atcēla Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par prasības nodrošinājuma rezultātā radītu zaudējumu piedziņu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

 
6 janvāris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

 
6 janvāris 2017

Par rīcības sēdes lēmumiem no 2. līdz 6.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 16 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.