Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.jūlijam

Drukas versija
 
21 jūlijs 2017

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. 

Augstākās tiesas Krimināllietu departamentam tiesas sēdes nav nozīmētas.