Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.jūlijam

Drukas versija
 
14 jūlijs 2017

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.  

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam tiesas sēdes nav nozīmētas.