Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.jūlijam

Drukas versija
 
7 jūlijs 2017

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Satiksmes ministrija un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā izskatīs sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atstāt apelācijas sūdzību bez izskatīšanas un vienā lietā par lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzības.  

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.