Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.maijam

Drukas versija
 
13 maijs 2017

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā izskatīs pieteicēja iesniegtu kasācijas sūdzību lietā, kurā atbildētājiestāde ir Rīgas dome.  

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu lietu sakarā ar protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests un divās lietās apsūdzētā vai aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu neatjaunot procesuālo termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu departaments 17.maijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu iesniedzis apsūdzētais.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas, tas ir, par tīšu smagu miesas bojājumu, kas bīstami dzīvībai, nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu noziedzīgajā nodarījumā pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas (SKK-191/2017). 

2)      Krimināllietu departaments 18.maijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas protestu par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesniedzis prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 191.panta trešās daļas, tas ir, par muitošanai pakļautās preces pārvadāšanu muitas teritorijā lielā apmērā bez muitas iestāžu atļaujas. Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2014.gada 20.oktobrī Daugavpils novada, Līksnas pagastā, kad apsūdzētais braucot automašīnā ar piekabi uz Rīgas pusi, minētajā piekabē pārvadāja tabakas izstrādājumus - 640 000 cigarešu četru veidu cigarešu paciņās, kuras nebija marķētas ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu par Krimināllikuma 191.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 221.panta trešās daļas, tas ir, par nelikumīgu tabakas izstrādājumus pārvadāšanu lielā apmērā.  

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētajam inkriminēto darbību kvalifikāciju. (SKK-79/2017).

 

3)      Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments kā pirmās instances tiesa 19.maijā mutvārdu procesā izskatīs pēc politiskās partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” pieteikuma ierosināto administratīvo lietu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu pārdalīti mandāti starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Centrālā vēlēšanu komisija, saņēmusi notiesājošus spriedumus krimināllietās par 12.Saeimas vēlēšanās pieļautajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem (balsu pirkšana) un izvērtējusi to ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem, pamatojoties uz Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmo daļu, 2017.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.11, ar kuru nolēma nepārdalīt mandātus starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Lietā risināms jautājums par Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta interpretāciju un tās tvērumu, kā arī par to, vai pie lietā konstatētajiem apstākļiem ir pamats lemt par mandātu pārdali. (Lieta Nr. SA-3/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv