Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 13.maijam

Drukas versija
 
3 maijs 2017

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Aizsardzības ministrija.

Augstākās tiesas Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un četras blakus sūdzības.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests un cietušā aizstāves kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietās saņemts protests vai pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties izskatīt viņa apelācijas sūdzību.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv