Apelācijas instancē

Drukas versija
 
19 februāris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 20 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību izskatīs rakstveida procesā.

 
18 februāris 2016

Prasībā par preču zīmi IKEA atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 18.februārī prasības lietā par preču zīmi IKEA nolēma atsākt lietas izskatīšanu pēc būtības. Šādu lēmumu tiesa pieņēma pamatojoties uz Civilprocesa likuma 188.pantu, kas nosaka – ja apspriedes laikā tiesa atzīst par nepieciešamu noskaidrot jaunus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, vai papildus pārbaudīt esošos vai jaunus pierādījumus, tā atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības. Tiesa turpinās lietas izskatīšanu 30.martā plkst. 13.00.

 
12 februāris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Trīs lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.

 
5 februāris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību izskatīs rakstveida procesā.

 
4 februāris 2016

Lietā par preču zīmi IKEA spriedumu pasludinās februāra vidū

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 4.februārī izskatīja Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V. apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru uzņēmuma prasība par autortiesību pārkāpuma un preču zīmes IKEA nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un kompensācijas piedziņu tika daļēji apmierināta. Tiesa izskatīja lietu pēc būtības un noteica, ka nolēmumu lietā pasludinās 18.februārī plkst. 9.50.

 
29 janvāris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un divus pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 
22 janvāris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Deviņās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 
19 janvāris 2016

LMT un Bite strīdā apstiprināts izlīgums

19.janvārī tiesa Civillietu tiesu palāta izbeidza tiesvedību SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) prasībā pret SIA „Bite Latvija”, apstiprinot pušu starpā noslēgto izlīgumu. Par tiesas lēmumu izbeigt tiesvedību var iesniegt blakus sūdzību.

 
15 janvāris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 17 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

 
8 janvāris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 18 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.