Apelācijas instancē

Drukas versija
 
29 jūlijs 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē vienā lietā pasludinās spriedumu.

 
22 jūlijs 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.jūlijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 
18 jūlijs 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.jūlijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 
3 jūnijs 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūnijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 24 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Septiņās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām par zemākas instances tiesas lēmumiem izskatīs rakstveida procesā.

 
27 maijs 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 30.maija līdz 3.jūnijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 18 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. 11 lietās būs nolēmuma pasludināšana.

 
20 maijs 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.maijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 20 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām par zemākas instances tiesas lēmumiem izskatīs rakstveida procesā.

 
13 maijs 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.maijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 18 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes nodrošināšanu un sprieduma izpildes kārtības grozīšanu. Piecās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu izskatīs rakstveida procesā.

 
6 maijs 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.maijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs nolēmuma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām par zemākas instances tiesas lēmumiem izskatīs rakstveida procesā.

 
29 aprīlis 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.maijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Septiņās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām par zemākas instances tiesas lēmumiem izskatīs rakstveida procesā.

 
22 aprīlis 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs deviņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Septiņās lietās būs nolēmuma pasludināšana.