Apelācijas instancē

Drukas versija
 
23 septembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.

 
16 septembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 23.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 17 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.

 
9 septembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana.

 
2 septembris 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

 
26 augusts 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.augusta līdz 2.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs deviņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par izpildraksta dublikāta izsniegšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus pieteikumus par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.

 
19 augusts 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.

 
15 augusts 2016

Strīdā par preču zīmi AVA atliek lietas izskatīšanu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 15.augustā, sakarā ar iespējamu izlīgumu pušu starpā, atlika SIA „iVF Riga” (pirms nosaukuma maiņas SIA „AVA Riga”) apelācijas sūdzības izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta SIA „AVA CLINIC” prasība un noraidīta SIA „iVF Riga” pretprasība. Apelācijas instances tiesa nozīmēja nākamo tiesas sēdes datumu 10.novembrī plkst. 10.00.

 
12 augusts 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs sešas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas distances tiesas lēmumu.

 
11 augusts 2016

Bulduru dārzkopības vidusskolas un PrivatBank strīdā puses panāk izlīgumu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 11.augustā valsts SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” prasības lietā pret akciju sabiedrības „PrivatBank” par parāda piedziņu apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu. Līdz ar to tiesa tiesvedību lietā izbeidza.

 
5 augusts 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā izlems jautājumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.