Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 30.decembrim

Drukas versija
 
23 decembris 2016

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu, rakstveida procesā – vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu papildspriedumā.