Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.decembrim

Drukas versija
 
9 decembris 2016

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, rakstveida procesā – vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv