Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.decembrim

Drukas versija
 
2 decembris 2016

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv