Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.novembra līdz 2.decembrim

Drukas versija
 
25 novembris 2016

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par tiesvedības apturēšanu lietā un vienu pieteikumu par izpildu raksta dublikāta izsniegšanu. Rakstveida procesā izskatīs pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.

Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv