Sakarā ar iespējamu izlīgumu atliek lietas izskatīšanu strīdā par preču zīmi Omas gardumi

Drukas versija
 
9 novembris 2016

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 8.novembrī, sakarā ar iespējamo izlīgumu pušu starpā, atlika prasītājas apelācijas sūdzības izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība, bet apmierināta Lietuvā reģistrēta uzņēmuma UAB „Riestlita” pretprasība strīdā par preču zīmi „Omas gardumi”. Puses ir vienojušās par izlīguma nosacījumiem, taču nav pabeigta izlīguma noformēšana. Tiesa noteica nākamo tiesas sēdes datumu 21.novembrī plkst. 10.00.

Ar Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 10.jūlija spriedumu pilnībā noraidīta prasība pret Lietuvā reģistrētu uzņēmuma UAB „Riestlita” par preču zīmes „Omas gardumi” atzīšanu par spēkā neesošu. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apmierināta UAB „Riestlita” pretprasība un atzīta par spēkā neesošu 2012.gada 20.maijā uz prasītājas vārda reģistrētā figuratīvā preču zīme „Omas gardumi Barankas”. Tāpat atzīta par spēkā neesošu 2013.gada 20.decembrī uz prasītājas vārda reģistrētā figuratīvā preču zīme „SAUSBARANCIŅAS VECĀSMĀTES RECEPTES” un 2013.gada 20.decembrī uz prasītājas vārda reģistrētā figuratīvā preču zīme „BARANKAS VECĀSMĀTES RECEPTES”.

Pirmās instances tiesa atzina, ka prasītāja lietas izskatīšanas gaitā nav pierādījusi, ka tā līdz atbildētājas preču zīmes reģistrācijai ir lietojusi šajā preču zīmē izmantoto apzīmējumu savā komercdarbībā tik ilgi un tādā apjomā, ka reģistrētās preču zīmes lietošana var maldināt patērētājus par attiecīgo preču izcelsmi.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv