2014

Drukas versija
 
30 decembris 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu. Četrās lietā tiesa pasludinās spriedumu.

 
18 decembris 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21.decembra līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 
15 septembris 2015

Stājas spēkā spriedums, ar kuru atzīts pašvaldības pārkāpums, nerīkojot sabiedrisko apspriešanu pirms koku nociršanas Jāņa Daliņa stadionā

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta tiesnešu kolēģijas 2015.gada 11.septembra rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību lietā, stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 11.jūlija spriedums, ar kuru apmierināts pieteicēju pieteikums un atzīts par prettiesisku Valmieras pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmums par koku izciršanu Jāņa Daliņa stadionā, Valmierā. Augstākā tiesa atzinusi par pamatotu apelācijas instances tiesas secinājumu, ka Valmieras pilsētas pašvaldība, dodot atļauju nocirst 410 kokus sabiedriski nozīmīgā teritorijā – Jāņa Daliņa stadionā –, pirms lēmuma pieņemšanas par koku nociršanu nerīkojot sabiedrisko apspriešanu, ir pārkāpusi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 7.punktu.

 
28 augusts 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.augusta līdz 4.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 21 blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.

 
13 maijs 2015

Sakarā ar procesu Lietuvā par prasības nodrošinājuma atcelšanu, tiesa atliek lietas izskatīšanu par ārvalsts nolēmuma atzīšanu un izpildi

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 13.maijā apmierināja AS „Air Baltic Corporation” lūgumu atlikt lietas izskatīšanu AS ,,flyLAL-Lithuanian Airlines” pieteikumā par ārvalsts tiesas sprieduma atzīšanu un izpildi. Lietas dalībniece šādu lūgumu tiesas sēdē izteica, jo Lietuvā tiesvedībā ir process par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Lietuvā lieta izskatīta pirmajā instancē un gaida izskatīšanu apelācijas kārtībā. Lūgumam pievienojās arī lidosta „Rīga”. Nākamais lietas izskatīšanas datums Augstākajā tiesā tiks nolikts pēc nolēmuma pieņemšanas Lietuvā.

 
20 marts 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.martam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Iekšlietu ministrija, Valsts meža dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs un Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 
30 decembris 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un Valsts meža dienests.

 
23 decembris 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām 29. un 30.decembrī

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Privatizācijas aģentūra, Valsts policija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Rīgas dome un Rīgas bāriņtiesa.

 
19 decembris 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām 22. un 23.decembrī

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Ventspils pilsētas dome.

 
19 decembris 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām 22. un 23.decembrī

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana.