2013

Drukas versija
 
18 septembris 2014

Apgabaltiesai būs pēc būtības jāvērtē saistīto lietotāju sūdzība strīdā ar SPRK par obligātā iepirkuma komponentēm

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.septembrī, rakstveida procesā izskatot pieteicēju blakus sūdzību, atcēla Administratīvās apgabaltiesas lēmumu par tiesvedības izbeigšanu daļā par pieteicēju pieteikumu un nodeva to izskatīšanai pēc būtības Administratīvajā apgabaltiesā.

 
12 septembris 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Strenču novada dome.

 
3 septembris 2014

Stājas spēkā spriedums uzņēmējas Ellas Ivanovas slepkavības lietā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 1.septembrī rīcības sēdē izskatot Igora Ivanova un Vitālija Mamedova aizstāvju kasācijas sūdzības par AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 27.jūnija spriedumu, pieņēma lēmumu par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru apsūdzētajam Ludvigam Antonovam piespriesta brīvības atņemšanu uz 14 gadiem un sešiem mēnešiem ar policijas kontroli uz trīs gadiem un no L.Antonova, I. Ivanova un V.Mamedova solidāri piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 70 000 eiro nogalinātās uzņēmējas mātei un 70 000 eiro katrai no divām viņas meitām. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

 
2 septembris 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 25.augusta līdz 29.augustam

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 27 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 
29 augusts 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Ekonomikas ministrija un Nacionālais veselības dienests.

 
12 jūnijs 2014

Apgabaltiesai no jauna būs jāvērtē lieta pieteikumā par pilsonības atjaunošanu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 12.jūnijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par labvēlīga administratīvā akta izdošanu pilsonības atjaunošanas lietā un nosūtīja lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Attiecībā uz prasījumu par atlīdzinājumu Augstākā tiesa pievienojās apgabaltiesas secinājumam, ka pieteikums šajā daļā ir atstājams bez izskatīšanas, līdz ar to spriedumu šajā daļā atstāja negrozītu.

 
6 jūnijs 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā – trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Iekšlietu ministrija, Konkurences padome, Rīgas dome un Rīgas bāriņtiesa.

 
18 marts 2014

Atbildot uz informācijas pieprasījumu, iestādei ir jāsniedz atbilde iesniegumā norādītajai personai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 18.martā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un Rīgas brīvostas pārvaldei uzlikts par pienākumu sniegt pieteicējam pieprasīto informāciju. Augstākā tiesa par pamatotu atzinusi pirmās instances tiesas secinājumu, ka Rīgas brīvostas pārvalde atbildi uz pieteicēja iesniegumu, adresējot to SIA „Pietiek.lv”, nav nosūtījusi to pieteicējam. Faktam, ka pieteicējs ir SIA „Pietiek.lv” īpašnieks un valdes loceklis, šajā gadījumā nav nozīmes, jo no iesnieguma skaidri izriet, ka pieteicējs pieprasīja informāciju no Rīgas brīvostas pārvaldes kā fiziska persona, nevis kā SIA „Pietiek.lv” amatpersona. Līdz ar to Rīgas brīvostas pārvaldei bija pienākums nosūtīt atbildi pieteicējam kā fiziskai personai, nevis adresējot to SIA „Pietiek.lv”. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka atbildot uz informācijas pieprasījumu, iestādei ir saistoša tikai tā informācija, kas norādīta pieprasījumā.

 
14 marts 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.martam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas brīvostas pārvalde un Konkurences padome.

 
7 februāris 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.februārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Finanšu ministrija un Ieslodzījuma vietu pārvalde.