Par notikumiem

Drukas versija
 
12 janvāris 2017 TIEKAS SATVERSMES TIESAS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI

TIEKAS SATVERSMES TIESAS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI

Ceturtdien, 12. janvārī, Augstākajā tiesā notika Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāju tikšanās. Tās laikā Aldis Laviņš un Ivars Bičkovičs pārrunāja abu augstāko tiesu varas institūciju darba aktualitātes un turpmāko sadarbību.

 
11 janvāris 2017 INFORMĒ PAR BEZMAKSAS MEDIĀCIJU ĢIMENES STRĪDOS

INFORMĒ PAR BEZMAKSAS MEDIĀCIJU ĢIMENES STRĪDOS

"Mediācija ir jauns, gadu gaitā uzkrāts zināšanu kopums domstarpību risināšanai, un sabiedrībai ir jāuzzina, ka tāda efektīva metode pastāv," sacīja Augstākās tiesas tiesnese Zane Pētersone, kopā ar Tieslietu ministrijas, Sertificētu mediatoru padomes un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem 11.janvārī informējot medijus par pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”.

 
10 janvāris 2017 LATVIJAS PĀRSTĀVES STARPTAUTISKAJĀS CILVĒKTIESĪBU INSTITŪCIJĀS TIKŠANĀS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

LATVIJAS PĀRSTĀVES STARPTAUTISKAJĀS CILVĒKTIESĪBU INSTITŪCIJĀS TIKŠANĀS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Pirmdien, 9.janvārī, Augstākajā tiesā notika tikšanās ar Latvijas pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīni Līci, lai pārrunātu Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes. Kristīne Līce iezīmēja Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualizētās problēmas 2016.gadā izlemtajās lietās pret Latviju, īpašu uzmanību pievēršot apcietinājuma pamatojumam un lietas atkārtotai izskatīšanai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma. Tika iezīmēta arī būtiskākā problemātika 2016.gadā Latvijai komunicētajās lietās.

 
5 janvāris 2017 APKOPOTA TIESU PRAKSE PAR DZĪVOKĻU APSAIMNIEKOŠANU

APKOPOTA TIESU PRAKSE PAR DZĪVOKĻU APSAIMNIEKOŠANU

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma veikts tiesu prakses pētījums par problēmām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Apkopojumu sagatavoja Saeimas Juridiskā biroja juridiskā padomniece Mg.iur Ilze Oša un Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļa politikas departamenta direktora vietnieks Mg.iur Mārtiņš Auders.

 
4 janvāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIORITĀTES: EFEKTĪVA UN KVALITATĪVA TIESAS SPRIEŠANA UN TIESAS AUTORITĀTE

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIORITĀTES: EFEKTĪVA UN KVALITATĪVA TIESAS SPRIEŠANA UN TIESAS AUTORITĀTE

Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2017.–2019.gadam noteiktas divas prioritāras darbības jomas: efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Katrai no šīm jomām izvirzīti mērķi un uzdevumi to sasniegšanai.

 
2 janvāris 2017 DARBU BEIGUSI APELĀCIJAS INSTANCE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

DARBU BEIGUSI APELĀCIJAS INSTANCE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Līdz ar Latvijas tiesu sistēmas reformu ar 1.janvāri mainījusies Augstākās tiesas struktūra. Darbību beigusi apelācijas instance – Civillietu tiesu palāta, un turpmāk Augstākā tiesa būs tikai kasācijas instance, kurā lietas kasācijas kārtībā izskatīs trīs departamenti – Civillietu departaments, Krimināllietu departaments un Administratīvo lietu departaments.

 
30 decembris 2016 SADALĪTAS AUGSTĀKĀS TIESAS 2016.GADA TEMĪDAS BALVAS

SADALĪTAS AUGSTĀKĀS TIESAS 2016.GADA TEMĪDAS BALVAS

29.decembrī Augstākajā tiesā paziņoti 2016.gada Temīdas balvu uzvarētāji. Profesionālo balvu saņēma Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis, Radošo balvu – Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis un Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Jānis Baumanis, Īpašo balvu – Civillietu tiesu palāta.

 
22 decembris 2016 SAEIMA APSTIPRINA JĀNI NEIMANI PAR SATVERSMES TIESAS TIESNESI

SAEIMA APSTIPRINA JĀNI NEIMANI PAR SATVERSMES TIESAS TIESNESI

Saeima ceturtdien, 22.decembrī, Satversmes tiesas tiesneša amatā apstiprināja Jāni Neimani. Viņš Satversmes tiesā nomainīs tiesnesi Uldi Ķini, kam beidzas pilnvaru termiņš.

 
22 decembris 2016 MŪŽĪBĀ DEVIES AUGSTĀKĀS TIESAS GODA TIESNESIS ROLANDS KRAUZE

MŪŽĪBĀ DEVIES AUGSTĀKĀS TIESAS GODA TIESNESIS ROLANDS KRAUZE

Augstākā tiesa saņēmusi sēru vēsti, ka mūžībā devies bijušais Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators, Augstākās tiesas Goda tiesnesis Rolands Krauze. Viņš miris 6.novembrī, 86 gadu vecumā.

 
21 decembris 2016

PIRMKURSNIEKU DIENĀS AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒJUŠI VAIRĀK NEKĀ 200 STUDENTI

21.decembrī Augstākajā tiesā viesojās pēdējā šīgada studentu grupa no Latvijas Universitātes, iepazīstot tiesu sistēmas un Augstākās tiesas darbu. Pirmkursnieku dienu ietvaros Augstāko tiesu kopš oktobra apmeklēja 13 studentu grupas, kopumā 220 studenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Daugavpils Universitātes, Biznesa augstskolas „Turība”, Rēzeknes tehnoloģiju augstskolas un Juridiskās koledžas. Zīmīgi, ka Pirmkursnieku dienas 21.oktobrī aizsākās arī ar studentu grupu no Latvijas Universitātes.