Par notikumiem

Drukas versija
 
15 februāris 2017 AUGSTĀKĀ TIESA AICINA UZ STARPTAUTISKU KONFERENCI PAR EFEKTĪVU TIESU DARBU

AUGSTĀKĀ TIESA AICINA UZ STARPTAUTISKU KONFERENCI PAR EFEKTĪVU TIESU DARBU

2017.gada 21.aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks Augstākās tiesas vadītā projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” noslēguma konference.

 
14 februāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM DIVU NOTĀRU ZVĒRESTU

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM DIVU NOTĀRU ZVĒRESTU

Otrdien, 14.februārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Ivetas Ozoliņas un Ineses Morozas zvērestu.
Iveta Ozoliņa iecelta par zvērinātu notāri Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Valkā un Smiltenē, Inese Moroza – Latgales darbības teritorijā Daugavpilī.

 
10 februāris 2017 APKOPOTA TIESU PRAKSE UZŅĒMUMU REĢISTRA LIETĀS

APKOPOTA TIESU PRAKSE UZŅĒMUMU REĢISTRA LIETĀS

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Administratīvo lietu departamenta praksi Uzņēmumu reģistra lietās.
Tiesu prakses apkopojuma pamatā ir Augstākās tiesas nolēmumi, kas sagatavoti Uzņēmumu reģistra lietās laikā no 2004.gada līdz 2016.gadam, kā arī atsevišķas tiesas atziņas par vispārīgiem tiesību jautājumiem.

 
27 janvāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS EIROPAS CILVĒKTIESĪBAS TIESAS GADA ATKLĀŠANĀ

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS EIROPAS CILVĒKTIESĪBAS TIESAS GADA ATKLĀŠANĀ

Piektdien, 27.janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs devies uz Strasbūru, lai piedalītos tradicionālajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada atklāšanā un seminārā “Nerepatriēšana kā starptautisko tiesību princips un tiesu iestāžu loma tā īstenošanā”.

 
26 janvāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM NOTĀRES ZVĒRESTU

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM NOTĀRES ZVĒRESTU

Ceturtdien, 26.janvārī, Augstākajā tiesā notika notāra zvēresta ceremonija, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma jaunās notāres Ievas Krūmiņas zvērestu.

 
25 janvāris 2017 EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS PREZIDENTS ATZINĪGI NOVĒRTĒ NACIONĀLO AUGSTĀKO TIESU SADARBĪBU

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS PREZIDENTS ATZINĪGI NOVĒRTĒ NACIONĀLO AUGSTĀKO TIESU SADARBĪBU

Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 18. līdz 20. janvārim Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe, Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Baiba Kataja, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks un padomniece ES tiesību jautājumos Solvita Harbaceviča piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā. Vizītē piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākajām tiesām.

 
25 janvāris 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PRASA ĒTIKAS KOMISIJAS ATZINUMU PAR TIESNEŠA BISTERA RĪCĪBU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis Tiesnešu ētikas komisijai pieprasījumu sniegt atzinumu par Augstākās tiesas tiesneša Intara Bistera rīcības ētiskumu.

 
24 janvāris 2017 APKOPOTA TIESU PRAKSE SODU NOTEIKŠANĀ, SASKAITĪŠANĀ UN AIZSTĀŠANĀ

APKOPOTA TIESU PRAKSE SODU NOTEIKŠANĀ, SASKAITĪŠANĀ UN AIZSTĀŠANĀ

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma Latvijas Universitāte organizēja pētījumu par tiesu praksi sodu noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem, sodu saskaitīšanā un aizstāšanā (Krimināllikuma 50., 51. un 52.pants).
Pētījumu sagatavoja Juridiskās fakultātes profesore juridisko zinātņu doktore Valentija Liholaja. Pētījuma izstrādei izmantoti 100 tiesu nolēmumi.

 
19 janvāris 2017

DISCIPLINĀRTIESA GROZA TIESNESEI PIEMĒROTO DISCIPLINĀRSODU

Ceturtdien, 19.janvārī, izvērtējot rajona tiesas tiesneses pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu, Disciplinārtiesa atcēla Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu daļā un grozīja tiesnesei uzlikto disciplinārsodu, rājiena vietā uzliekot piezīmi.

 
18 janvāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIEKI PIEDALĀS DISKUSIJĀS UN GŪST PIEREDZI EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIEKI PIEDALĀS DISKUSIJĀS UN GŪST PIEREDZI EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 18. līdz 20. janvārim Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe, Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Baiba Kataja, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks un padomniece ES tiesību jautājumos Solvita Harbaceviča piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā.