Par notikumiem

Drukas versija
 
9 marts 2017 JAUTRĪTE BRIEDE DIVUS GADUS PILDĪS STARPTAUTISKĀ EKSPERTA PIENĀKUMUS UKRAINAS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

JAUTRĪTE BRIEDE DIVUS GADUS PILDĪS STARPTAUTISKĀ EKSPERTA PIENĀKUMUS UKRAINAS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Kopš pirmdienas, 6.marta, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede strādā Kijevā, Ukrainas Augstākajā tiesā, veicot ilgtermiņa eksperta pienākumus Twinning projektā “Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī”.

 
7 marts 2017 TIESU SISTĒMAS KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA IEGŪST DIVAS KOMUNIKĀCIJAS NOZARES BALVAS

TIESU SISTĒMAS KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA IEGŪST DIVAS KOMUNIKĀCIJAS NOZARES BALVAS

Latvijas tiesu sistēmas ārējās komunikācijas stratēģijas īstenošana ieguvusi augstu novērtējumu Baltijā lielākajā komunikācijas nozares konkursā „Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2017” – zelta godalgu kategorijā “Izaicinājumi un krīzes menedžments” un sudraba godalgu “Publisko attiecību” kategorijā.

 
6 marts 2017 BŪTISKĀKAIS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĀ 2016.GADĀ: REFORMA UN CIVILLIETU UZKRĀJUMA SAMAZINĀJUMS

BŪTISKĀKAIS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĀ 2016.GADĀ: REFORMA UN CIVILLIETU UZKRĀJUMA SAMAZINĀJUMS

2016.gadu, kas Latvijas tiesu vēsturē bijis divu būtisku tiesu reformu gads, Augstākā tiesa beigusi veiksmīgi un sagatavota darbam jaunajā statusā tikai kā kasācijas instance – Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 3.martā norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

 
6 marts 2017 LIETU UZKRĀJUMS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SAMAZINĀJIES PAR 37 PROCENTIEM

LIETU UZKRĀJUMS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SAMAZINĀJIES PAR 37 PROCENTIEM

Jau otro gadu iezīmējas pozitīva tendence būtiski samazināties lietu uzkrājumam Augstākajā tiesā – ja 2015.gada sākumā neizskatītas bija 3949 lietas, tad 2017.gada sākumā – 1849, tas ir, 2,1 reizes mazāk.

 
6 marts 2017 ROSINA NOSTIPRINĀT DEPARTAMENTU LOMU AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠA AMATA KANDIDĀTU ATLASĒ

ROSINA NOSTIPRINĀT DEPARTAMENTU LOMU AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠA AMATA KANDIDĀTU ATLASĒ

Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā departamentu priekšsēdētāji norādīja, ka tā saukto tīro trīspakāpju tiesu instanču reforma un ar to saistītais normatīvais regulējums praksē aktualizējis jautājumu par departamentu tiesnešu atlases procesa caurskatāmību un atsevišķu risinājumu pamatotību, kā arī departamentu lomu šajā procesā.

 
3 marts 2017 TIESNESI INGUNU RADZEVIČU ATKĀRTOTI IEVĒL DISCIPLINĀRTIESĀ

TIESNESI INGUNU RADZEVIČU ATKĀRTOTI IEVĒL DISCIPLINĀRTIESĀ

Piektdien, 3.martā, Augstākās tiesas plēnums par Disciplinārtiesas locekli no Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus atkārtoti ievēlēja Ingunu Radzeviču.
Disiciplinārtiesas locekļa amatam likumā noteiktais termiņš ir pieci gadi.

 
3 marts 2017 VALSTS PREZIDENTS: JĀSTIPRINA PĀRLIECĪBA PAR PROFESIONĀLU UN TAISNĪGU TIESU SISTĒMU LATVIJĀ

VALSTS PREZIDENTS: JĀSTIPRINA PĀRLIECĪBA PAR PROFESIONĀLU UN TAISNĪGU TIESU SISTĒMU LATVIJĀ

Lai stiprinātu pārliecību par profesionālu un taisnīgu tiesu, kam var uzticēties, Augstākās tiesas tiesnešiem jāiesaistās Latvijas tiesiskās sistēmas pilnveidē un sabiedrībai svarīgās tiesībpolitiskās diskusijās. To, nosūtot apsveikumu šodien, 3.martā, notiekošajam Augstākās tiesas plēnumam, uzsvēris Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

 
3 marts 2017 VALSTS PREZIDENTS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS NORĀDA UZ AUGSTĀKĀS TIESAS LOMU TIESISKAS VIDES NODROŠINĀŠANĀ

VALSTS PREZIDENTS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS NORĀDA UZ AUGSTĀKĀS TIESAS LOMU TIESISKAS VIDES NODROŠINĀŠANĀ

Lai sekmētu sabiedrības uzticēšanos tiesām un likuma varai, svarīga ir tiesu varas un tiesnešu iesaistīšanās esošo problēmu risināšanā, atvērtība diskusijām ar sabiedrību un gatavība pārmaiņām, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 2. martā tiekoties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

 
2 marts 2017 APKOPOTA TIESU PRAKSE MUITAS LIETĀS

APKOPOTA TIESU PRAKSE MUITAS LIETĀS

No 2016.gada 1.maija ir uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas Nr.952/2013 jeb tā saucamā jaunā Muitas kodeksa piemērošana. Ar jauno Muitas kodeksu ir izveidots jauns ietvars muitas tiesību regulējumam. Tomēr šis regulējums ir veidots uz iepriekšējā Muitas kodeksa pamatiem un tajā ir saglabāti būtiskākie iepriekšējā regulējuma elementi. Ievērojot minēto, līdz šim izveidotā Augstākās tiesas prakse būs lielā mērā noderīga arī jaunā Muitas kodeksa piemērošanai. Līdz ar to nolūkā atvieglot jaunā Muitas kodeksa piemērošanu ir apkopota līdzšinējā Augstākās tiesas prakse, kas veidota, piemērojot iepriekšējo Muitas kodeksu.

 
28 februāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS 3.MARTĀ IZVĒRTĒS AIZVADĪTĀ GADA DARBU

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS 3.MARTĀ IZVĒRTĒS AIZVADĪTĀ GADA DARBU

Piektdien, 3.martā, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2016.gadā. Augstākās tiesas plēnumā piedalīties aicināts ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.