Par notikumiem

Drukas versija
 
10 aprīlis 2017

ĒTIKAS KOMISIJA ATZĪST, KA TIESNEŠA BISTERA RĪCĪBĀ NAV IESPĒJAMS KONSTATĒT TIESNEŠU ĒTIKAS NORMU PĀRKĀPUMU

Tiesnešu ētikas komisija informējusi Augstākās tiesas priekšsēdētāju, ka 7.aprīlī izskatījusi priekšsēdētāja pieprasījumu sniegt atzinumu par Augstākās tiesas tiesneša Intara Bistera rīcības ētiskumu saistībā ar TV3 raidījumā „Nekā personīga” izskanējušo informāciju, ka tiesnesis ir piedalījies tādu lietu izskatīšanā, kas ir saistītas ar advokātu Mārci Miķelsonu, ar kuru tiesnesim ir personiski draudzīgas attiecības.

 
4 aprīlis 2017

ĒTIKAS KOMISIJA NESASKATA PĀRKĀPUMU TIESNEŠA STRUPIŠA RĪCĪBĀ UN AICINA MEDIJUS BŪT OBJEKTĪVIEM TIESNEŠU KRITIKĀ

Tiesnešu ētikas komisija nav saskatījusi ētikas normu pārkāpumu Augstākās tiesas tiesneša Aigara Strupiša rīcībā, piedaloties jautājuma lemšanā par kasācijas tiesvedības ierosināšanu uzņēmumam, kuram pirms vairākiem gadiem sniedzis eksperta atzinumu.

 
4 aprīlis 2017 TURKMENISTĀNAS PĀRSTĀVJI IEPAZĪSTAS AR ADMINISTRATĪVO PROCESU LATVIJĀ

TURKMENISTĀNAS PĀRSTĀVJI IEPAZĪSTAS AR ADMINISTRATĪVO PROCESU LATVIJĀ

Pirmdien, 3. aprīlī, Augstākajā tiesā vizītē bija ieradusies delegācija no Turkmenistānas Republikas. Viesi tikās ar Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un tiesneša palīdzi Nataļju Puriņu, kuras Turkmenistānas kolēģus iepazīstināja ar Latvijas administratīvo procesu un tiesībām.

 
3 aprīlis 2017 MEDIJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA ANALIZĒS PAŠVALDĪBU TIESU LIETAS

MEDIJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA ANALIZĒS PAŠVALDĪBU TIESU LIETAS

Novērtējot abpusējo ieinteresētību konstruktīvā tiesu un mediju sadarbībā, Augstākā tiesa turpina tradīciju un piektdien, 7.aprīlī, organizē ikgadējo Mediju dienu, kurā aicināti piedalīties plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kas atspoguļo ar tieslietām saistītus jautājumus.

 
31 marts 2017 TIESNESIS JĀNIS NEIMANIS AIZIET UZ SATVERSMES TIESU

TIESNESIS JĀNIS NEIMANIS AIZIET UZ SATVERSMES TIESU

Šodien, 31.martā, Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis uz laiku – 10 gadiem – beidz pildīt Augstākās tiesas tiesneša pienākumus sakarā ar apstiprināšanu Satversmes tiesas tiesneša amatā.

 
29 marts 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVJI TIEKAS AR EKSPERTIEM NO ASV TIESLIETU INSTITŪCIJĀM

AUGSTĀKĀS TIESAS PĀRSTĀVJI TIEKAS AR EKSPERTIEM NO ASV TIESLIETU INSTITŪCIJĀM

Otrdien, 28. martā, Augstāko tiesu apmeklēja eksperti no ASV Tieslietu ministrijas un Federālā izmeklēšanas biroja. Vizīte notika ASV un Latvijas valdības sadarbības projekta ietvaros, lai stiprinātu Latvijas tieslietu sistēmu attiecībā uz finanšu noziegumu izmeklēšanu.

 
27 marts 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS SANĀKSMĒ PAR GODU ROMAS LĪGUMA PARAKSTĪŠANAS 60.GADADIENAI

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS SANĀKSMĒ PAR GODU ROMAS LĪGUMA PARAKSTĪŠANAS 60.GADADIENAI

Šonedēļ, 27. un 28.martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs Luksemburgā piedalās Eiropas Savienības Tiesas organizētā Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko tiesu priekšsēdētāju sanāksmē par godu Romas līguma parakstīšanas 60.gadadienai.

 
13 marts 2017 ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA TIESNESI PAGAIDU PROMBŪTNES LAIKĀ AIZSTĀS APGABALTIESAS TIESNESE KOVAĻEVSKA

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA TIESNESI PAGAIDU PROMBŪTNES LAIKĀ AIZSTĀS APGABALTIESAS TIESNESE KOVAĻEVSKA

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 13.marta tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska.
Anita Kovaļevska atsaucās Augstākās tiesas aicinājumam Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem pieteikties uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnē. Administratīvo lietu departaments atbalstīja tiesneses kandidatūru, pozitīvu atzinumu deva arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un lēmumu pieņēma Tieslietu padome.

 
13 marts 2017 DEPARTAMENTU PRIEKŠSĒDĒTĀJI: PIETEIKUMS PAR KOMPENSĀCIJAS PIEŠĶIRŠANU PAR NACIONALIZĒTU ĪPAŠUMU IZSKATĀMS ADMINISTRATĪVAJĀ TIESĀ

DEPARTAMENTU PRIEKŠSĒDĒTĀJI: PIETEIKUMS PAR KOMPENSĀCIJAS PIEŠĶIRŠANU PAR NACIONALIZĒTU ĪPAŠUMU IZSKATĀMS ADMINISTRATĪVAJĀ TIESĀ

Augstākās tiesas priekšsēdētāja sasauktā departamentu priekšsēdētāju sēdē izšķirts Administratīvās rajona tiesas tiesneses jautājums par lietas pakļautību.
Administratīvajā rajona tiesā saņemts pieteikums, kurā lūgts uzlikt Ministru kabinetam pienākumu pieņemt lēmumu par kompensācijas izmaksu par nacionalizētām ēkām.
Jautājuma par lietas izskatīšanas pakļautību izšķiršanai bija nepieciešams noskaidrot, kāds ir strīdus attiecību raksturs – vai tās ir publiski tiesiskās attiecības, vai arī privāttiesiskās attiecības, un kāda ir pieņemamā lēmuma par kompensāciju tiesiskā daba.

 
10 marts 2017 GROZĪJUMI ADMINISTRATĪVĀ PROCESA LIKUMĀ EFEKTIVIZĒ KASĀCIJAS INSTANCES DARBU

GROZĪJUMI ADMINISTRATĪVĀ PROCESA LIKUMĀ EFEKTIVIZĒ KASĀCIJAS INSTANCES DARBU

1.martā spēkā stājušies grozījumi Administratīvā procesa likumā, kas novērš praksē konstatētos trūkumus līdzšinējā regulējumā, kā arī paredz jaunas iespējas administratīvā procesa efektivizēšanā.
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa Administratīvā procesa likuma grozījumu sakarā uzteic pozitīvo dialogu starp likumdevēju un tiesu varu, norādot, ka likuma grozījumu apspriešana norisinājās konstruktīvā un labvēlīgā gaisotnē, uzklausot tiesnešu viedokli.