Par notikumiem

Drukas versija
 
18 maijs 2017 EIROPAS SAVIENĪBAS AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJI PAUŽ SOLIDARITĀTI POLIJAS TIESU VARAI

EIROPAS SAVIENĪBAS AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJI PAUŽ SOLIDARITĀTI POLIJAS TIESU VARAI

Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkls (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) 16. maijā publicējis paziņojumu, kurā paustas bažas par Polijas par varas iestāžu rīcību saistībā ar plānoto Augstākās tiesas priekšsēdētāja iecelšanas kārtību un izmaiņām Tieslietu padomes darbībā.

 
17 maijs 2017 JAUNIE JURISTI NO VĀCIJAS APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

JAUNIE JURISTI NO VĀCIJAS APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

11. maijā Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis tikās ar jaunajiem juristiem no Minhenes, kas gan studē tiesības, gan pastāvīgi strādā tieslietu institūcijās.

 
28 aprīlis 2017

NO 1.MAIJA MAINĪTS APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS TIESĀ

No 2017.gada 1.maijā noteikts jauns Augstākās tiesas darba laiks, un līdz ar to mainās arī apmeklētāju pieņemšanas laiks tiesā.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.30–12.00 un 12.30–17.00, piektdienās no plkst.8.30–12.00 un 12.30–15.00. Pirmssvētku dienās tiesa strādā un apmeklētāji tiek pieņemti līdz plkst.15.00.

 
27 aprīlis 2017

DISCIPLINĀRTIESA NORAIDA TIESNESES SŪDZĪBU UN NEGROZA UZLIKTO DISCIPLINĀRSODU

Disciplinārtiesa 27.aprīlī, izvērtējot rajona tiesas tiesneses pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, atstāja to negrozītu, bet tiesneses sūdzību noraidīja. Ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesei uzlikts disciplinārsods – piezīme.
Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

 
25 aprīlis 2017 PIEAUG ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ DARBA NOZĪME AUGSTĀKAJĀS TIESĀS

PIEAUG ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ DARBA NOZĪME AUGSTĀKAJĀS TIESĀS

Augstākās tiesas organizētajā konferencē 21. aprīlī tika diskutēts par Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu lomu, kā arī tiesu sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm. Diskusiju vadīja Latvijas Universitātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore, profesore Kristīne Strada-Rozenberga.

 
25 aprīlis 2017 RĪGĀ TIEKAS BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJI

RĪGĀ TIEKAS BALTIJAS VALSTU AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJI

Augstākās tiesas organizētās konferences laikā 21. aprīlī tikās visu triju Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji.
Tikšanās laikā priekšsēdētāji pārrunāja Augstāko tiesu darba organizācijas atšķirības un dalījās ar labās prakses piemēriem. Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzsvēra, ka tiesu sistēmu efektivitāte ir visā Eiropā aktuāls jautājums. Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un arī darbinieku tikšanās konferences laikā deva iespēju pārrunāt jautājumus, par kuriem bieži netiek plaši diskutēts – jautājumus par tiesu darba organizāciju, zinātniski analītisko nodaļu darbību, komunikāciju, kā arī iesaisti tieslietu sistēmu jautājumu risināšanā

 
25 aprīlis 2017 KONFERENCĒ UZSVER TIESU VARAS LOMU MAINĪGAJĀ EIROPĀ

KONFERENCĒ UZSVER TIESU VARAS LOMU MAINĪGAJĀ EIROPĀ

Augstākās tiesas organizētajā konferencē 21.aprīlī izskanēja viedokļi un diskusijas par jauniem izaicinājumiem un modernajām tehnoloģijām, ar kurām savā ikdienas darbā nākas saskarties visām Augstākajām tiesām Eiropas Savienībā.

 
21 aprīlis 2017 ATVER ROKASGRĀMATU AUGSTĀKO TIESU DARBA ORGANIZĀCIJĀ

ATVER ROKASGRĀMATU AUGSTĀKO TIESU DARBA ORGANIZĀCIJĀ

Augstākās tiesas organizētā starptautiskā konferencē 21.aprīlī, prezentējot projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” rezultātus, tika atvērta “Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā”.

 
20 aprīlis 2017 NOTIKS STARPTAUTISKA KONFERENCE PAR EFEKTĪVU TIESU DARBU

NOTIKS STARPTAUTISKA KONFERENCE PAR EFEKTĪVU TIESU DARBU

Piektdien, 21.aprīlī, Latvijas Universitātē notiks starptautiska Augstākās tiesas organizēta konference „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”, kurā tiks prezentēti Augstākās tiesas vadītā projekta rezultāti par to, kā uzlabot un padarīt efektīvāku Augstāko tiesu darbu četrās jomās – kā saīsināt lietu izskatīšanas termiņus, tiesu lietu izskatīšanā izmantot zinātniski analītisko nodaļu potenciālu, nodrošināt labāku tiesas komunikāciju un visbeidzot – kā aktīvāk darboties Tieslietu padomēs.

 
18 aprīlis 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ PUBLICĒTS PĀRSKATS PAR TIESAS DARBU 2016.GADĀ

AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ PUBLICĒTS PĀRSKATS PAR TIESAS DARBU 2016.GADĀ

Augstākās tiesas 14.biļetena numurā, kas lasāms elektroniski tiesas mājaslapā, publicēts Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2016.gadu un aizvadītā gada judikatūras kopsavilkums, Mediju dienas materiāli, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbības stratēģijas un citi materiāli.