Par notikumiem

Drukas versija
 
25 janvāris 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PRASA ĒTIKAS KOMISIJAS ATZINUMU PAR TIESNEŠA BISTERA RĪCĪBU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis Tiesnešu ētikas komisijai pieprasījumu sniegt atzinumu par Augstākās tiesas tiesneša Intara Bistera rīcības ētiskumu.

 
24 janvāris 2017 APKOPOTA TIESU PRAKSE SODU NOTEIKŠANĀ, SASKAITĪŠANĀ UN AIZSTĀŠANĀ

APKOPOTA TIESU PRAKSE SODU NOTEIKŠANĀ, SASKAITĪŠANĀ UN AIZSTĀŠANĀ

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma Latvijas Universitāte organizēja pētījumu par tiesu praksi sodu noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem, sodu saskaitīšanā un aizstāšanā (Krimināllikuma 50., 51. un 52.pants).
Pētījumu sagatavoja Juridiskās fakultātes profesore juridisko zinātņu doktore Valentija Liholaja. Pētījuma izstrādei izmantoti 100 tiesu nolēmumi.

 
19 janvāris 2017

DISCIPLINĀRTIESA GROZA TIESNESEI PIEMĒROTO DISCIPLINĀRSODU

Ceturtdien, 19.janvārī, izvērtējot rajona tiesas tiesneses pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu, Disciplinārtiesa atcēla Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu daļā un grozīja tiesnesei uzlikto disciplinārsodu, rājiena vietā uzliekot piezīmi.

 
18 janvāris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIEKI PIEDALĀS DISKUSIJĀS UN GŪST PIEREDZI EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIEKI PIEDALĀS DISKUSIJĀS UN GŪST PIEREDZI EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 18. līdz 20. janvārim Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe, Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Baiba Kataja, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks un padomniece ES tiesību jautājumos Solvita Harbaceviča piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā.

 
18 janvāris 2017

TIESNESIS BISTERS NORAIDA PĀRMETUMUS; AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEPRASA PASKAIDROJUMU

Otrdien, 17.janvārī, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu sapulcē tiesnesis Intars Bisters sniedza mutisku skaidrojumu un noraidīja izteiktās aizdomas par neobjektivitāti, izskatot noteiktas lietas.

 
16 janvāris 2017 ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA TIESNESI PAGAIDU PROMBŪTNES LAIKĀ AIZSTĀS APGABALTIESAS TIESNESE VIŠĶERE

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA TIESNESI PAGAIDU PROMBŪTNES LAIKĀ AIZSTĀS APGABALTIESAS TIESNESE VIŠĶERE

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 16.janvāra tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Ieva Višķere.
Ieva Višķere atsaucās Augstākās tiesas izsludinātajai iespējai pieteikties uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnē. Administratīvo lietu departaments atbalstīja tiesneses kandidatūru, pozitīvu atzinumu deva arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

 
12 janvāris 2017 TIEKAS SATVERSMES TIESAS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI

TIEKAS SATVERSMES TIESAS UN AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI

Ceturtdien, 12. janvārī, Augstākajā tiesā notika Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāju tikšanās. Tās laikā Aldis Laviņš un Ivars Bičkovičs pārrunāja abu augstāko tiesu varas institūciju darba aktualitātes un turpmāko sadarbību.

 
11 janvāris 2017 INFORMĒ PAR BEZMAKSAS MEDIĀCIJU ĢIMENES STRĪDOS

INFORMĒ PAR BEZMAKSAS MEDIĀCIJU ĢIMENES STRĪDOS

"Mediācija ir jauns, gadu gaitā uzkrāts zināšanu kopums domstarpību risināšanai, un sabiedrībai ir jāuzzina, ka tāda efektīva metode pastāv," sacīja Augstākās tiesas tiesnese Zane Pētersone, kopā ar Tieslietu ministrijas, Sertificētu mediatoru padomes un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem 11.janvārī informējot medijus par pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”.

 
10 janvāris 2017 LATVIJAS PĀRSTĀVES STARPTAUTISKAJĀS CILVĒKTIESĪBU INSTITŪCIJĀS TIKŠANĀS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

LATVIJAS PĀRSTĀVES STARPTAUTISKAJĀS CILVĒKTIESĪBU INSTITŪCIJĀS TIKŠANĀS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Pirmdien, 9.janvārī, Augstākajā tiesā notika tikšanās ar Latvijas pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīni Līci, lai pārrunātu Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes. Kristīne Līce iezīmēja Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualizētās problēmas 2016.gadā izlemtajās lietās pret Latviju, īpašu uzmanību pievēršot apcietinājuma pamatojumam un lietas atkārtotai izskatīšanai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma. Tika iezīmēta arī būtiskākā problemātika 2016.gadā Latvijai komunicētajās lietās.

 
5 janvāris 2017 APKOPOTA TIESU PRAKSE PAR DZĪVOKĻU APSAIMNIEKOŠANU

APKOPOTA TIESU PRAKSE PAR DZĪVOKĻU APSAIMNIEKOŠANU

Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma veikts tiesu prakses pētījums par problēmām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Apkopojumu sagatavoja Saeimas Juridiskā biroja juridiskā padomniece Mg.iur Ilze Oša un Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļa politikas departamenta direktora vietnieks Mg.iur Mārtiņš Auders.