Septembris

Drukas versija
 
15 septembris 2017 ATVĒRTO DURVJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA AICINA EKSKURSIJĀ PA TIESU PILI

ATVĒRTO DURVJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA AICINA EKSKURSIJĀ PA TIESU PILI

29.septembrī, piektdienā, valsts pārvaldes iestādes visā Latvijā aicina iepazīt to ikdienas darbu. Šajā dienā interesentiem tiek dota iespēja ielūkoties arī Augstākās tiesas darbā, izstaigāt Tiesu pili un izzināt tiesas vēsturi.

 
15 septembris 2017 KONFERENCĒ APSPRIEŽ EIROPAS JUDIKATŪRAS IDENTIFIKATORU IEVIEŠANU LATVIJĀ

KONFERENCĒ APSPRIEŽ EIROPAS JUDIKATŪRAS IDENTIFIKATORU IEVIEŠANU LATVIJĀ

Kopš 2016.gada sākuma Tiesu administrācija strādā pie Eiropas judikatūras identifikatoru jeb ECLI (European Case Law Identifier) ieviešanas Latvijā. ECLI numura ieviešana tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros.

 
14 septembris 2017 AZERBAIDŽĀNAS DELEGĀCIJA IEPAZĪSTAS AR AUGSTĀKĀS TIESAS UN TIESLIETU PADOMES DARBU

AZERBAIDŽĀNAS DELEGĀCIJA IEPAZĪSTAS AR AUGSTĀKĀS TIESAS UN TIESLIETU PADOMES DARBU

Ceturtdien, 14. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās Azerbaidžānas tieslietu ministrs Fikrats Mammadovs (Fikrat Mammadov), ministrijas amatpersonas un Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs (Javanshir Akhundov). Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča pastāstīja viesiem par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu un funkcijām, Latvijā īstenoto tiesu reformu. Delegāciju pārstāvji pārrunāja līdzīgo un atšķirīgo abu valstu tiesu sistēmā. Īpašu interesi Azerbaidžānas pārstāvji izrādīja par jautājumiem, kas skar tiesnešu atlasi un novērtēšanu.

 
11 septembris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA NORĀDA UZ ADMINISTRATĪVO SANKCIJU SISTĒMAS SAREŽĢĪTĪBU VIDES JOMĀ

AUGSTĀKĀS TIESAS DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA NORĀDA UZ ADMINISTRATĪVO SANKCIJU SISTĒMAS SAREŽĢĪTĪBU VIDES JOMĀ

Par vidi rūpējas ne tikai tie, kas cenšas dzīvot ekoloģisku dzīvesveidu un veic vides aizsardzības pasākumus, bet arī tie, kuri rada un nodrošina atbilstošu juridisku ietvaru vides aizsardzībai. Uzrunājot Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācijas vides tiesību darba grupas sanāksmes dalībniekus, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norādīja, ka tādā veidā par vidi rūpēties ir arī tiesnešu iespēja un pienākums.

 
11 septembris 2017 EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA AICINA KOPĪGĀ SANĀKSMĒ DALĪBVALSTU AUGSTĀKO TIESU PĀRSTĀVJUS

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA AICINA KOPĪGĀ SANĀKSMĒ DALĪBVALSTU AUGSTĀKO TIESU PĀRSTĀVJUS

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane šodien pārstāv Augstāko tiesu sanāksmē Luksemburgā, kurā tiekas Eiropas Savienības augstāko tiesu, konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas pārstāvji.

 
1 septembris 2017 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRĀ LATVIJU PĀRSTĀVĒS AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESE DACE MITA

EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRĀ LATVIJU PĀRSTĀVĒS AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESE DACE MITA

Ministru kabinets 29. augustā apstiprināja Mārtiņu Paparinski un Daci Mitu kā Latvijas ekspertus Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē.
Starptautisko tiesību eksperts, zvērināts advokāts Mārtiņš Paparinskis ir apstiprināts kā valdes loceklis, bet Augstākās tiesas tiesnese Dace Mita kā valdes locekļa aizstājēja.