2017

Drukas versija
 
20 septembris 2017 AUGSTĀKĀ TIESA DISKUTĒ PAR KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS EFEKTIVITĀTI

AUGSTĀKĀ TIESA DISKUTĒ PAR KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS EFEKTIVITĀTI

Augstākās tiesas 2017.–2019.gada stratēģijā izvirzīti divi prioritārie uzdevumi: efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Šie uzdevumi ir praktiski “mūžīgi” – tā ir Augstākās tiesas būtība – stiprināt demokrātiski tiesisko sistēmu, nodrošinot taisnīgu tiesu. Taisnīga tiesa – tas ir taisnīgs spriedums un savlaicīgs process. Tas bija vadmotīvs Augstākās tiesas konferencei “Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi” 18.septembrī.

 
15 septembris 2017 ATVĒRTO DURVJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA AICINA EKSKURSIJĀ PA TIESU PILI

ATVĒRTO DURVJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA AICINA EKSKURSIJĀ PA TIESU PILI

29.septembrī, piektdienā, valsts pārvaldes iestādes visā Latvijā aicina iepazīt to ikdienas darbu. Šajā dienā interesentiem tiek dota iespēja ielūkoties arī Augstākās tiesas darbā, izstaigāt Tiesu pili un izzināt tiesas vēsturi.

 
15 septembris 2017 KONFERENCĒ APSPRIEŽ EIROPAS JUDIKATŪRAS IDENTIFIKATORU IEVIEŠANU LATVIJĀ

KONFERENCĒ APSPRIEŽ EIROPAS JUDIKATŪRAS IDENTIFIKATORU IEVIEŠANU LATVIJĀ

Kopš 2016.gada sākuma Tiesu administrācija strādā pie Eiropas judikatūras identifikatoru jeb ECLI (European Case Law Identifier) ieviešanas Latvijā. ECLI numura ieviešana tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros.

 
14 septembris 2017 AZERBAIDŽĀNAS DELEGĀCIJA IEPAZĪSTAS AR AUGSTĀKĀS TIESAS UN TIESLIETU PADOMES DARBU

AZERBAIDŽĀNAS DELEGĀCIJA IEPAZĪSTAS AR AUGSTĀKĀS TIESAS UN TIESLIETU PADOMES DARBU

Ceturtdien, 14. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās Azerbaidžānas tieslietu ministrs Fikrats Mammadovs (Fikrat Mammadov), ministrijas amatpersonas un Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs (Javanshir Akhundov). Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča pastāstīja viesiem par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu un funkcijām, Latvijā īstenoto tiesu reformu. Delegāciju pārstāvji pārrunāja līdzīgo un atšķirīgo abu valstu tiesu sistēmā. Īpašu interesi Azerbaidžānas pārstāvji izrādīja par jautājumiem, kas skar tiesnešu atlasi un novērtēšanu.

 
11 septembris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA NORĀDA UZ ADMINISTRATĪVO SANKCIJU SISTĒMAS SAREŽĢĪTĪBU VIDES JOMĀ

AUGSTĀKĀS TIESAS DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA NORĀDA UZ ADMINISTRATĪVO SANKCIJU SISTĒMAS SAREŽĢĪTĪBU VIDES JOMĀ

Par vidi rūpējas ne tikai tie, kas cenšas dzīvot ekoloģisku dzīvesveidu un veic vides aizsardzības pasākumus, bet arī tie, kuri rada un nodrošina atbilstošu juridisku ietvaru vides aizsardzībai. Uzrunājot Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācijas vides tiesību darba grupas sanāksmes dalībniekus, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norādīja, ka tādā veidā par vidi rūpēties ir arī tiesnešu iespēja un pienākums.

 
11 septembris 2017 EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA AICINA KOPĪGĀ SANĀKSMĒ DALĪBVALSTU AUGSTĀKO TIESU PĀRSTĀVJUS

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA AICINA KOPĪGĀ SANĀKSMĒ DALĪBVALSTU AUGSTĀKO TIESU PĀRSTĀVJUS

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane šodien pārstāv Augstāko tiesu sanāksmē Luksemburgā, kurā tiekas Eiropas Savienības augstāko tiesu, konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas pārstāvji.

 
1 septembris 2017 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRĀ LATVIJU PĀRSTĀVĒS AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESE DACE MITA

EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRĀ LATVIJU PĀRSTĀVĒS AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESE DACE MITA

Ministru kabinets 29. augustā apstiprināja Mārtiņu Paparinski un Daci Mitu kā Latvijas ekspertus Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē.
Starptautisko tiesību eksperts, zvērināts advokāts Mārtiņš Paparinskis ir apstiprināts kā valdes loceklis, bet Augstākās tiesas tiesnese Dace Mita kā valdes locekļa aizstājēja.

 
24 augusts 2017

KONFERENCĒ AKTUALIZĒS KASĀCIJAS INSTANCES EFEKTIVITĀTES JAUTĀJUMUS

Augstākā tiesa gatavojas konferencei “Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi”, kas notiks 18.septembrī.
Konferences dienaskārtībā tēmas par kasācijas instances lomu un uzdevumiem, kasācijas instances nolēmuma argumentāciju un iespējamiem risinājumiem darba pilnveidošanai.

 
21 augusts 2017 SĒRU VĒSTS: MŪŽĪBĀ AIZGĀJUSI TIESNESE MĀRA KATLAPA

SĒRU VĒSTS: MŪŽĪBĀ AIZGĀJUSI TIESNESE MĀRA KATLAPA

Piektdien, 18.augustā, 61 gada vecumā mirusi tiesnese Māra Katlapa.
Māra Katlapa bija Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese kopš tās izveidošanas līdz tiesu palātas pēdējai darbības dienai 2016.gada 31.decembrī. Pēc tam tiesneša pienākumus pildīja Rīgas apgabaltiesā.

 
9 augusts 2017 “TURĪBAS” UN LATVIJAS UNIVERSITĀTES VASARAS SKOLU STUDENTI APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

“TURĪBAS” UN LATVIJAS UNIVERSITĀTES VASARAS SKOLU STUDENTI APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

2. augustā Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane tikās ar augstskolas “Turība” vasaras skolas studentiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Ārvalstu studenti ir ieradušies Latvijā, lai divas nedēļas Biznesa augstskolā “Turība” piedalītos Mediācijas vasaras skolā – intensīvās mācībās par mediāciju. Studenti bija izrādījuši interesi par Latvijas Augstāko tiesu, kā arī apmeklēs Saeimu un ieslodzījuma iestādes.