Jaunumi

Drukas versija
 
27 oktobris 2017

Atstāj negrozītu spriedumu krimināllietā par datu lejupielādi

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 27.oktobrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 17.janvāra spriedumu, ar kuru apsūdzētais, krimināllietā par datu lejupielādi no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas, tika atzīts par vainīgu pēc Krimināllikuma 200.panta otrās daļas, proti, par ekonomisko un citu ziņu, kuras ir komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai un, piemērojot Krimināllikuma 491.panta pirmās daļas 1.punktu, sodīts ar piespiedu darbu uz 60 stundām. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

 
26 oktobris 2017

Satversmes tiesa tiesnešu darba samaksas sistēmu atzīst par neatbilstošu Satversmei

Šodien, 26.oktobrī, Satversmes tiesas spriedumā lietā par tiesnešu atalgojuma sistēmu, kas bija ierosināta pēc Tieslietu padomes pieteikuma, atzīts, ka normas, kas nosaka tiesnešu mēnešalgu piesaisti valsts tiešās pārvaldes iestādes augsti kvalificēta jurista jeb 12.mēnešalgas maksimālajam apmēram, ir neatbilstošas Satversmes 83. un 107.pantam.

 
26 oktobris 2017 AR AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU IEPAZĪSTAS JAUNIE TIESNEŠI UN PROKURORI NO LATVIJAS UN CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTĪM

AR AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU IEPAZĪSTAS JAUNIE TIESNEŠI UN PROKURORI NO LATVIJAS UN CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTĪM

26. oktobrī Augstākajā tiesā mācību vizītē ieradās jaunie tiesneši un prokurori no Latvijas un citām Eiropas Savienības (ES) valstīm – Beļģijas, Čehijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Spānijas, Zviedrijas, Polijas.

 
25 oktobris 2017

TIESAS DARBINIEKI VĒRŠAS SAEIMĀ AR AICINĀJUMU TURPINĀT TIESU DARBINIEKU ATALGOJUMA REFORMU

Vakar, 24.oktobrī, 70 Augstākās tiesas darbinieki nosūtīja Saeimai adresētu vēstuli, kurā aicina Saeimas deputātus piešķirt finansējumu tiesu darbinieku atalgojuma reformas turpināšanai. Augstākās tiesas darbinieki aicina arī visu pārējo tiesu darbiniekus iesaistīties kustībā un vērsties Saeimā.

 
23 oktobris 2017 VALSTS PREZIDENTS: STIPRA AUGSTĀKĀ TIESA IR STIPRAS TIESU SISTĒMAS UN VALSTS DROŠĪBAS PAMATS

VALSTS PREZIDENTS: STIPRA AUGSTĀKĀ TIESA IR STIPRAS TIESU SISTĒMAS UN VALSTS DROŠĪBAS PAMATS

Augstākā tiesa apzinās savu īpašo lomu – būt par taisnīguma spēcīgāko garantu valstī – Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizītes laikā Augstākajā tiesā apliecināja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

 
23 oktobris 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS IEEJA SLĒGTA SAKARĀ AR KĀPŅU REMONTU; APMEKLĒTĀJIEM JĀIZMANTO TIESLIETU MINISTRIJAS IEEJA

Otrdien, 24.oktobrī, sākas Augstākās tiesas ieejas no Elizabetes ielas ārējo kāpņu remonts, un apmeklētājiem uz tiesu jādodas caur Tieslietu ministriju (ieeja no Tērbatas ielas).

 
23 oktobris 2017 AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ OKSFORDAS UNIVERSITĀTES PROFESORS ERIELS EZRAČI

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ OKSFORDAS UNIVERSITĀTES PROFESORS ERIELS EZRAČI

20. oktobrī Augstākajā tiesā ieradies Oksfordas Universitātes profesors, Oksfordas Universitātes Konkurences tiesību un politikas centra direktors Eriels Ezrači (Ariel Ezrachi).

 
20 oktobris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.oktobrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodrošinājuma valsts aģentūra un Limbažu novada dome.

 
20 oktobris 2017

Stājas spēkā spriedums lietā par ugunsgrēku Mirdzas Ķempes ielā

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 20.oktobrī nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētie atzīti par nevainīgiem izvirzītajās apsūdzībās par valsts amatpersonu bezdarbību un attaisnoti lietā par ugunsgrēku Mirdzas Ķempes ielā Rīgā 2006.gada janvārī. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā vai protestā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

 
20 oktobris 2017 PIRMDIEN AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒS VALSTS PREZIDENTS

PIRMDIEN AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒS VALSTS PREZIDENTS

Lai iepazītos ar Augstākās tiesas darba aktualitātēm, pirmdien, 23.oktobrī, Augstāko tiesu apmeklēs Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Šī būs prezidenta Vējoņa pirmā vizīte Augstākajā tiesā.