Jaunumi

Drukas versija
 
7 decembris 2004

Noraida pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 7.decembrī noraidīja Eduarda Iricjana pieteikumu sakarā jaunatklātiem apstākļiem lietā par PMLP izdotu izbraukšanas rīkojumu. Pieteicējs lūdza Senātu atcelt Rīgas apgabaltiesas 2001.gada 5.jūnija spriedumu, kā jaunatklātu apstākli norādot Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1998.gada 21.jūnija spriedumu lietā „Berrehabs pret Nīderlandi”.

 
3 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 6. - 10.decembrī

Kopumā paredzētas 59 tiesas sēdes:

 
1 decembris 2004

Izbeidz tiesvedību SIA „Akvašips” pieteikumā par streiku uz kuģa „Taganroga”

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 1.decembrī, izskatot SIA „Akvašips” blakus sūdzību, atzina par pamatotu Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība lietā par streiku uz kuģa „Taganroga”.

 
30 novembris 2004

Preču zīmes „NIVEJA Dzintars” reģistrāciju atzīst par spēkā neesošu

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 30.novembrī, izskatot AS „Dzintars” kasācijas sūdzību, atzina par pamatotu Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu, ar kuru preču zīmes „NIVEJA Dzintars” reģistrācija atzīta par spēkā neesošu. Senāta lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams, līdz ar to AS „Dzintars” prasība ir noraidīta visās trīs tiesu instancēs.

 
26 novembris 2004

Par tiesas sēdēm no 29.novembra līdz 3.decembrim

Kopumā paredzētas 77 tiesas sēdes:

 
23 novembris 2004

Aicina darbā Kancelejas vadītāju un Informātikas nodaļas vadītāju

Latvijas Republikas Augstākā tiesa sakarā ar reorganizāciju konkursa kārtībā aicina darbā
AUGSTĀKAS TIESAS KANCELEJAS VADĪTĀJU

 
23 novembris 2004

Piespriež bargāku sodu par neatļautu narkotiku iegādi un tirdzniecību

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 23.novembrī, izskatot lietu Leonīda Bobrova apsūdzībā par neatļautu psihotropo vielu iegādi un realizēšanu, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 27.aprīļa spriedumu daļā par noteikto sodu un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz diviem gadiem bez mantas konfiskācijas. Kā papildsods noteikta policijas kontrole uz trīs gadiem pēc atbrīvošanās no soda izciešanas.

 
23 novembris 2004

Lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu nodod izskatīšanai Senāta kopsēdē

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 23.novembrī, izskatot lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu, ar kuru noteikts pārtraukt būvniecību Rīgā, Gaismas ielā, nolēma kasācijas sūdzību nodot izskatīšanai Senāta kopsēdē. Senāta sēdes datums vēl nav noteikts.

 
17 novembris 2004

Augstākā tiesa atceļ spriedumu par bezmantinieka mantas atzīšanu

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 17.novembrī atcēla Preiļu rajona tiesas 2000.gada 23.marta spriedumu, ar kuru nekustamais īpašums Aglonas pagastā atzīts par bezmantinieka mantu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā.

 
17 novembris 2004

Par tiesas sēdēm 22. – 26.novembrī

Kopumā paredzētas 66 tiesas sēdes, tai skaitā izskatot arī blakus sūdzības: